České středisko ASSITEJ

ASSITEJ byla založena v roce 1965. Československé středisko bylo jejím členem od počátku. Po vzniku samostatné České republiky bylo zaregistrováno české středisko.

Cílem organizace je pomáhat rozvoji divadla pro děti a mládež - výměnou zkušeností, pořádáním studijních zájezdů skupin i jednotlivců, pořádáním zájezdů divadelních kolektivů do zahraničí. Organizace má podporovat a prezentovat všechny aktivity a projekty směřující ke prospěchu divadla pro děti a mládež. Asociace je otevřená všem zájemcům z oblasti divadelní tvorby pro děti a mládež, bez rozdílu národnosti, původu, rasy a politického uspořádání země.

Vrcholných orgánem ASSITEJ je Kongres, který se koná každé dva roky. Organizace je řízena 21 člennou exekutivou, která si ze svého středu volí výkonné Byro složené z předsedy organizace, 3 místopředsedů, pokladníka a generálního tajemníka.

Činnost Českého střediska ASSITEJ je zajišťována výborem střediska, který po Valné hromadě členů dne 29.9.2000 pracuje ve složení: V. Hulec (předseda), L. Horký, M. Hoskovcová, J. Hulák, Z. Jindrová, A. Lošťáková, Z. Mikotová, J. Provazník, D. Roubalová.