Mezinárodní asociace divadla pro děti a mládež

International Association of Theatre for Children and Young People Association

Association Internationale du Theatre pour l´Enfance et la Jeunesse

ASSITEJ

Divadla

(kde není uveden žádný komentář, jedná se o činoherní divadlo hrané dospělými pro děti a mládež)

BRNO

Centrum experimentálního divadla (CED)
Centre for Experimental Theatre (CET)
Zelny trh 9, 602 00 Brno
Tel.: 542 211 630-1, Fax: 542 210 200
E-Mail: ced@ced-brno.cz
http://www.ced-brno.cz
Ředitel / Director: Petr Oslzlý
Součástí CED jsou / Parts of CET are: Divadlo Husa na provázku / Theatre Goose on a String (q.v.), HaDivadlo / HaTheatre (q.v.), Studi Dům / Studio House (q.v.), Alternativní divadlo / Alternative Theatre / Alternative Theatre, Pro mládež / Young adult theatre

Divadelní studio MARTA – scéna divadelní fakulty JAMU
(MARTA – Drama Studio of the Theatre Faculty JAMU )
Bayerova 5, 602 00 Brno
Tel.: 541 424 012, Fax: 541 213 842
E-Mail: marta@jamu.cz
http://www.jamu.cz/Difa/Marta/Marta.htm
Ředitel / Director: Jan Kolegar
Školní divadlo / School Theatre

Divadelní studio “V”
Veveří 133, 616 00 Brno
Tel.: 541 236 254
E-Mail: div.studiov@volny.cz
http://www.volny.cz/div.studiov
Kontakt / Contact: Kateřina Kusá

Divadlo Facka Brno
Přadlácká 10, 602 00 Brno
E-Mail: facka@centrum.cz
http://www.facka.hitech.cz
Kontakt / Contact: Silvie Sanža (608 417 817), Sergej Sanža (608 767 582)
Pantomima / Pantomime, Loutkové divadlo / Puppet Theatre

Divadlo Husa na provázku (Theatre Goose on a String)
Zelný trh 9, 602 00 Brno
Tel.: 542 211 630, Fax: 542 210 407
E-Mail: provazek@provazek.cz
http://www.provazek.cz
Alternativní divadlo / Alternative Theatre, Pro mládež / Young adult theatre

Divadlo Líšeň
Obecká 13, 628 00 Brno
Tel.: 544 211 130, 723 723 300
E-Mail: divadlolisen@post.cz
Kontakt / Contact: Kateřina Bartošová (728 898 500, E-Mail: kabart@volny.cz)
Loutkové divadlo / Puppet Theatre

Divadlo Minor
Vodičkova 6, 110 00 Praha 1
Tel. + Fax: 222 231 702
E-Mail: minor@minor.cz

Ředitel / Director: ing. Zdeněk Pecháček
Loutkové divadlo / Puppet Theatre

Divadlo Michala Nesvadby
Pragokoncert Bohemia, Peckova 13, 186 00 Praha 8
Tel.: 224 235 264
E-Mail: info@pragokoncert.com
Kontakt / Contact: Michal Nesvadba
Loutkové divadlo / Puppet Theatre

Divadlo Polárka o.p.s. (The Polárka Theatre)
Tučkova 34, 602 00 Brno
Tel.: 541 212 912
E-Mail: info@divadlopolarka.cz
http://www.divadlopolarka.cz
Ředitel / Director: Jaroslav Tuček
Také loutkové divadlo / Also puppet theatre

Divadlo v 7 a půl (Theatre at half past seven)
Koliště 51, 602 00 Brno
Tel.: 545 246 666, Fax: 541 213 206
E-Mail: 7apul@7apul.cz
http://www.7apul.cz
Umělecký šéf / Artistic chief: Matěj T. Růžička

HaDivadlo (HaTheatre)
Sukova 4 / 6, 602 00 Brno
Tel. + Fax: 542 212 761
E-Mail: hadi@hadivadlo.cz

Alternativní divadlo / Alternative Theatre, Pro mládež / Young adult theatre

Loutkové divadlo Radost (Puppets Theatre Joy)
Cejl 29, 602 00 Brno
Tel.: 545 321 273, Fax: 545 211 583
E-Mail: divadlo.radost@seznam.cz
http://www.divadlo-radost.cz
Ředitel / Director: Vlastimil Peška
Loutkové divadlo / Puppet Theatre

Středisko dramatické výchovy
Lužánky – Centrum volného času
Lidická 50, 658 12 Brno
Tel.: 549 524 111
E-Mail: luzanky@luzanky.cz
http://www.luzanky.cz
Kontakt / Contact: Mgr. Petra Rychecká
Divadlo hrané dětmi / Theatre performed by children

Studio Dům (Studio House)
Zelný trh 9, 602 00 Brno
Tel.: 542 211 630
Umělecký šéf / Artistic chief: Eva Tálská (e.t.brno@seznam.cz)
Divadlo hrané dětmi / Theatre performed by children, Středoškolské divadlo / High school theatre, Alternativní divadlo / Alternative Theatre, Pro mládež / Young adult theatre

Výchovná dramatika pro neslyšící – DIFA JAMU
(Educational Drama for the deaf of the Theatre Faculty JAMU)
Mozartova 1, 662 15 Brno
Tel.: 542 212 930,, Fax: 542 212 975
E-Mail: difa@jamu.cz
Kontakt / Contact: Zoja Mikotová
Pantomima / Pantomime, Integrace / Integration

ČESKÉ BUDĚJOVICE

Divadlo Kvelb (Kvelb Theatre)
Dukelská 58, 370 01 České Budějovice
Tel.: 387 310 525
E-Mail: kvelb@kyvadlo.cz
http://www.kyvadlo.cz
Umělecký šéf / Artistic chief: Dominik Tesař (607 951 632)
Loutkové divadlo / Puppet Theatre

Malé divadlo (The Little Theatre)
Hradební 18, 370 01 České Budějovice
Tel. + FAX: 386 356 760
http://www.maledivadlo.cz
Ředitel / Director: Mgr. Ing. Ivana Přibylová (386 360 686)
Loutkové divadlo / Puppet Theatre

Studio dell’ arte
c.k. Solnice, Česká 66, 370 01 České Budějovice
E-Mail: dellarte@dellarte.cz
http://www.dellarte.cz
Ředitel / Director: Stanislava Kočvarová
Loutkové divadlo / Puppet Theatre

DUCHCOV

Divadlo “M”
Bílinská 7, 419 01 Duchcov
Tel.: 417 835 882
E-Mail: divadlo.m@volny.cz
http://www.volny.cz/divadlo.m
Kontakt / Contact: Mgr. Milan Petrovský

HAVÍŘOV

Divadlo Kruh
Točitá 4, 736 00 Havířov – Podlesí
Tel. + Fax: 596 432 467
Kontakt / Contact: Jiří Tibitanzl (602 937 027)

HAVLÍČKŮ BROD

Divadýlko Mrak
Nad tratí 446, 580 01 Havlíčků Brod
Tel.: 603 518 815
E-Mail: uni.art@tiscali.cz
http://www.uniart.cz
Kontakt / Contact: Josef Melena
Loutkové divadlo / Puppet Theatre

HLUBOKÁ NAD VLTAVOU

Teátr Víti Marčíka
Hosín 17, 373 41 Hluboká nad Vltavou
Tel.: 387 220 114
E-Mail: info@teatr.cz
http://www.teatr.cz, sweb.cz/teatr
Umělecký šéf / Artistic chief: Vítězslav Marčík
Loutkové divadlo / Puppet Theatre

HRADEC KRÁLOVÉ

Divadélko Poli
SNP 616, 500 03 Hradec Králové
Tel.: 495 544 076
Kontakt / Contact: Jiří Polehňa
Loutkové divadlo / Puppet Theatre

Divadlo Drak (Theatre Drak)
Institut figurálního divadla (International Institute of Figurative Theatre)
Hradební 632, 500 02 Hradec Králové
Tel.: 495 514 721,, Fax: 495 512 510
E-Mail: info@theatre.cz
http://www.draktheatre.cz
Ředitel / Director: Jana Dražďáková
Umělecký šéf / Artistic chief: prof. Josef Krofta
Loutkové divadlo / Puppet Theatre

Divadlo Věry a Františka Vítkových
Karla Tomana 43, 500 00 Hradec Králové
Tel.: 495 514 140
Kontakt / Contact: Věra a František Vítkovi
Loutkové divadlo / Puppet Theatre

Klicperovo divadlo (Klicpera’s Theatre)
Dlouhá 99, 500 01 Hradec Králové
Tel.: 495 514 590-1, FAX: 495 513 782
E-Mail: k-divadlo@klicperovodivadlo.cz
http://www.klicperovodivadlo.cz
Ředitel / Director: Ladislav Zeman (495 514 876)

CHEB

Západočeské divadlo (West Bohemian Theatre)
Divadelní nám. 10, 350 11 Cheb
E-Mail: divadlo.cheb@worldonline.cz
http://divadlocheb.zde.cz
Tel.: 354 433 591-2, FAX: 354 430 510
Ředitel / Director: Miloš Růžička (354 438 866)

JIHLAVA

Divadlo Na kopečku
Brněnská 54, 586 24 Jihlava
Tel.: 567 552 232
Kontakt / Contact: Hana Červinková
Scéna / Stage

Horácké divadlo (Mountains Theatre)
Komenského 22, 586 47 Jihlava
Tel. + Fax: 567 310 179
E-Mail: hdj@hdj.cz
http://www.hdj.cz
Ředitel / Director: Josef Fila

KARLOVY VARY

Divadelní studio D 3
Tržiště 29, 360 00 Karlovy Vary
Kontakt / Contact: Anna Ratajská

Divadlo Dagmar (Theatre Dagmar)
Komorní scéna U, Střední pedagogická škola, Lidická 40, 360 20 Karlovy Vary
Umělecký šéf / Artistic chief: Hana Franková
Contact: Mrs. Hana Franková, Škroupova 5, 360 01 Karlovy Vary (353 231 238)
Také divadlo hrané dětmi / Also Theatre performed by children, Také středoškolské divadlo / Also high school theatre

KLADNO

Divadlo Lampion (Chinese Lantern Theatre)
Náměstí starosty Pavla 4, 272 51 Kladno
Tel. + Fax: 312 625 316
E-Mail: lampion@quick.cz
Ředitel / Director: Karel Brožek
Loutkové divadlo / Puppet Theatre

Středočeské divadlo (Central Bohemian Theatre)
Divadelní 1702, 272 00 Kladno
Tel. + FAX: 312 249 430
E-Mail: divadlokladno@volny.cz
http://www.divadlokladno.cz
Ředitel / Director: Mgr. Blanka Bendlová

LIBEREC

Divadelní soubor STOPA
Podještědského gymnázia Liberec
Štefánikovo nám. 5, 460 01 Liberec 1
Kontakt / Contact: Milena Šajdková
Středoškolské divadlo / High school theatre

Naivní divadlo Liberec (The Naive Theatre)
Moskevská 18/32, 460 31 Liberec
Tel.: 485 253 677,, Fax: 485 253 666
E-Mail: naive.theatre@oasanet.cz
http://www.naivnidivadlo.cz
Ředitel / Director: Stanislav Doubrava
Loutkové divadlo / Puppet Theatre

Piškot Liberec
Chrastavská 27, 460 01 Liberec
Tel.: 485 107 442, Fax: 485 140 255
E-Mail: info@divadloposkot.cz
http://divadlopiskot.cz
Kontakt / Contact: Miriam Pešková
Loutkové divadlo / Puppet Theatre

LIBICE NAD CIDLINOU

Divadelní spolek VOJAN
Vojtěchova 394, 289 07 Libice nad Cidlinou
Kontakt / Contact: ing. Jaroslav Vondruška

LITVÍNOV

Docela velké divadlo (Quite a Great Theatre)
Rooseveltova 279, 436 01 Litvínov
Tel.: 602 278 743, 602 416 688
E-Mail: galin@volny.cz
http:// www.volny.cz
Ředitel / Director: Jurij Gallin
Loutkové divadlo / Puppet Theatre

MLADÁ BOLESLAV

Dětské divadelní studio při Městském divadle Mladá Boleslav
Palackého 263, 293 01 Mladá Boleslav
Tel.: 235 355 500
E-Mail: minaret@volny.cz
Kontakt / Contact: Luděk Jiřík
Divadlo hrané dětmi / Theatre performed by children

MOST

Městské divadlo – Divadlo Rozmanitostí
(Most City Theatre – Theatre of Miscellanea)
Topolová 1278, 434 01 Most
Tel.: 476 700 175
E-Mail: info@divadlo-most.cz
http://www.divadlo-most.cz
Umělecký šéf / Artistic chief: Antonín Klepáč
Loutkové divadlo / Puppet Theatre

NOVÝ BOR

Divadelní spolek Hrubín
Tkalcovská 219, 473 01 Nový Bor
Kontakt / Contact: Jaroslava Horčičková

NOVÝ JIČÍN

ToDivadlo
Divadelní 5, 741 01 Nový Jičín
Tel.: 556 702 075, Fax: 556 710 235
E-Mail: todivadlo@centrum.cz
http://todivadlo.webpark.cz
Ředitel / Director: Eva Reitererová

OSTRAVA

Divadelní společnost Petra Bezruče (Theatrical Company of Petr Bezruč)
28. ríjna 120, 702 00 Ostrava
Tel.: 596618363
E-Mail: bezruci@bezruci.cz
http://www.bezruci.cz
Ředitel / Director: Janusz Klimsza
Pro mládež / Young adult theatre

Divadlo loutek Ostrava (The Puppet Theatre of Ostrava)
Pivovarská 15, 729 82 Ostrava 1
Tel.: 596 114 884, Fax: 596 124 489
E-Mail: dlo@dlo-ostrava.cz
http://www.dlo-ostrava@cz
Ředitel / Director: Tomáš Volkmer
Loutkové divadlo / Puppet Theatre

Dividlo Ostrava
Dvořákova 12, 701 00 Ostrava
Tel.: 596 637 767 mobil: 602 787 552
E-Mail: dividlo.ostrava@seznam.cz
Kontakt / Contact: Alexandr Rychecký
Také divadlo hrané dětmi / Also Theatre performed by children

Komorní scéna Aréna (Chamber Stage Arena)
tř. 28 října 23, 700 00 Ostrava
Tel.: 596 123 181,, Fax: 596 114 585
E-Mail: ksa@seznam.cz, divadloarena@volny.cz
http://www.divadlo.cz/arena-ostrava
Ředitel / Director: Renata Huserová
Pro mládež / Young adult theatre

Oblázek Ostrava
Bulharská 1426, 708 00 Ostrava
Tel.: 596 432 464
Kontakt / Contact: Sylva Vůjtková
Loutkové divadlo / Puppet Theatre

OTROKOVICE

Divadlo Povidlo aneb Kovandovo prozatimní loutkové divadlo Otrokovice
Kontakt / Contact: Robert Bazika
Tel.: 605 154 819,
E-Mail: rbazika@seznam.cz
Loutkové divadlo / Puppet Theatre

PLZEŇ

Divadlo Alfa
Rokycanská 7, 312 01 Plzeň
Tel.: 377188211, Fax: 377266736
E-Mail: alfapm@proactive.cz
http://www.divadloalfa.cz
Ředitel / Director: Jiří Koptík
Loutkové divadlo / Puppet Theatre

Divadýlko Kuba
Dobřanská 3008, 320 12 Plzeň – Valcha
Tel.: 377 828 384, 601 263 705
Kontakt / Contact: Petr Mlád
Loutkové divadlo / Puppet Theatre

Střípek Plzeň
Kyjevská 49, 301 57 Plzeň
Kontakt / Contact: Ivana Fajtlová
Loutkové divadlo / Puppet Theatre

POLNÁ

Divadelní soubor DUHA Polná
Palackého 966, 588 13 Polná
Tel.: 582 351 477, 567 212 479, 567 222 108
E-Mail: duha@infopv.cz,
http://www.infopv.cz/duha
Kontakt / Contact: Petr Vaněk
Také divadlo hrané dětmi / Also theatre performed by children

PRAHA

Agentura Bořivoj Praha
Šmeralova 19, 170 00 Praha 7
Tel.: 233 372 128, 737 708 581
Kontakt / Contact: Miroslava Vydrová
Divadlo ve výchově (TIE = Theatre in Eduction)

A-Studio Rubín
Malostranské nám. 9, 110 00 Praha 1
Tel.: 257 535 191, Fax: 257 535 191
E-Mail: astudiorubin@seznam.cz
http://www.astudiorubin.cz
Kontakt / Contact: Ondřej Pavelka
Pro mládež / Young adult theatre

Bohnická divadelní společnost
Studio Citadela, Klimentská 16, 110 00 1
Tel. + Fax: 222 310 737
E-Mail: bdscitadela@volny.cz
http://www.plbohnice.cz
Umělecký šéf / Artistic chief: Martin Učík
Integrace / Integration

Buchty a loutky (Buns and Puppets)
Švandovo divadlo, Štefánikova, 150 00 Praha 5
Tel.: 233 353 139
E-Mail: marek_becka@yahoo.com, buchtyaloutky@volny.cz
http://www.divadlo.cz/bal, www.divadlo.cz/buchty
Umělecký šéf / Artistic chief: Marek Bečka
Loutkové divadlo / Puppet Theatre

Centrum tvořivé dramatiky
Arabská 681, 160 00 Praha 6
Tel.: 235 353 661, 235 350 410
E-mail: std@seznam.cz
Kontakt / Contact: Jakub Hulák, Dana Haaseová
Divadlo hrané dětmi / Theatre performed by children, Přehlídky dětských a středoškolských souborů / Showcase of children and high school companies, Dílny a kurzy dramatické výchovy a dětského divadla / Workshops and courses in drama education and children´s theatre

Dejvické divadlo (Theatre of Dejvice)
Zelená 15a, 160 00 Praha 6
E-Mail: dejvickedivadlo@dejvickedivadlo.cz
http://www.dejvickedivadlo.cz
Tel.: 233 119 108, FAX: 233 332 359
Ředitel / Director: Mgr. Eva Měřičková

Dětská opera Praha
Týnská 7, 110 00 Praha 1
Tel.: 222 315 814, Fax: 222 315 814
E-Mail: info@skolahudby.cz
http://www.detskaoperapraha.cz
Kontakt / Contact: Jiřina Marková-Krystlíková
Divadlo hrané dětmi / Theatre performed by children, Opera / Opera

Dětské divadelní studio Prahy 5
Švédská 35, 150 00 Praha 5
Tel.: 605 802 799
E-Mail: dds@arachne.cz
http://dds.wz.cz
Umělecký šéf / Artistic chief: Magda Pospíšilová
Divadlo hrané dětmi / Theatre performed by children

Dětský dramatický soubor TY-JÁ-TR
Dům dětí a mládeže
Pplk. Sochora 9, 170 00 Praha 7
Tel.: 220 879 368, Fax: 220 800 571
E-Mail: radkatesarkova@volny.cz
http://www.TY-JA-TR.cz
Kontakt / Contact: Mgr. Radka Tesárková (602 610 419)
Také divadlo hrané dětmi / Also theatre performed by children, Také středoškolské divadlo / Also high school theatre

DIK – Divadlo Konzervatoře
Na Rejdišti 1, 110 00 Praha
Tel.: 222 781 860, 222 783 260, FAX: 222 803 396
E-Mail: kancelar@zizkovskedivadlo-jc.cz
http://www.pragcons.cz
Kontakt / Contact: Markéta Benčová (m.bencova@mymail.cz)
Školní divadlo / School Theatre, Pro mládež / Young adult theatre

DISK – divadelní studio DAMU
(DISK – Drama Studio of the Theatre Faculty AMU)
Karlova 26, 116 65 Praha 1
Tel.: 221 111 085, Fax: 221 111 087
E-Mail: disk@divadlodisk.cz
http://www.divadlodisk.cz
Ředitel / Director: Michal Lázňovský
Školní divadlo / School Theatre

Dismanův rozhlasový dětský soubor
Vinohradská 12, 120 99 Praha 2
Tel.: 221 552 423-25, Fax: 224 222 223
E-Mail: zfleglov@cro.cz
http://www.rozhlas.cz/DRDS
Kontakt / Contact: Zdena Fléglová
Divadlo hrané dětmi / Theatre performed by children

Divadélko M & M Kopeckých
Tel.: 224 256 379, 271 724 173
Kontakt / Contact: Rostislav Novák

Divadélko Na peróně
Krynická 505, 181 00 Praha 8
Kontakt / Contact: Tomáš Kraucher

Divadelní sdružení CD 2002 (Theatre Company CD 2002)
Celetná 17, 110 00 Praha 1
Tel. 222 386 982, Fax: 222 386 982
E-Mail: cd_2002@seznam.cz
http://www.cd2002.cz
Kontakt / Contact: Václav Luks
Pro mládež / Young adult theatre

Divadelní společnost Petrklíč (Theatrical Company Primrose)
Karolíny Světlé 7, 110 00 Praha 1
Tel.: 224 216 705
E-Mail: elen.strupkova@volny.cz
http://www.volny.cz/divadlo.miriam
Kontakt / Contact: Elena Strupková (604 541 680)

Divadelní studio čisté radosti
Šejbalové 891, 152 00 Praha 5
Tel.: 251 813 584
E-Mail: dscr@seznam.cz
http://www.divadlo.cz/radost
Kontakt / Contact: Libor Olšaník
Také loutkové divadlo / Also puppet theatre

Divadelní studio Panáček
Nad Bořislavkou 40, 160 00 Praha 6
Tel.: 235 355 500
E-Mail: minaret@volny.cz
http://www.volny.cz/minaret
Kontakt / Contact: Renata Nechutová
Divadlo hrané dětmi / Theatre performed by children

Divadlo bez opony (Theatre Without Curtain)
Svornosti 1, 150 00 Praha 5
Tel.: 257 318 070
E-Mail: dbo@volny.cz
http://www.volny.cz/dbo
Umělecký šéf / Artistic chief: Jiří A. Svoboda
Také loutkové divadlo / Also puppet theatre

Divadlo (bez záruky)
Karlínské nám. 7, 186 00 Praha 8
Kontakt / Contact: Jan Strejcovský

Divadlo bratří Formanů (Bros. Forman)
Stržná 33, 165 00 Praha 6
Tel.: 220 920 249, 220 921 978
E-Mail: formanstheatre@production.cz
http://www.formanstheatre.cz
Kontakt / Contact: Petr Forman
Second contact: Blanka Borůvková (HAFAN Studio), Wuchterlova 16, 160 00 Praha 6
Tel.: 224 313 151, E-Mail: hafan@nej.cz
Loutkové divadlo / Puppet Theatre

Divadlo Červený kohout
Eliášova 22, 160 00 Praha 6
E-Mail: junt@post.cz
Kontakt / Contact: Jiří Untermüller (603 229 861)

Divadlo Minaret
Nad Bořislavkou 40, 160 00 Praha 6
Tel.: 235 355 500
E-Mail: minaret@volny.cz
http://www.volny.cz/minaret
Kontakt / Contact: Luděk Jiřík

Divadlo NABLÍZKO
Malé Nosticovo divadlo
Nosticova 2a/634, 110 00 Praha 1
Tel.: 257 535 191, 257 007 864, Fax: 257 535 191, 257 007 365
E-Mail: adivadlonablizko@seznam.cz
http://www.astudiorubin.cz
Umělecký šéf / Artistic chief: Apolena Vynohradnyková (603 193 372)
Pro mládež / Young adult theatre

Divadlo Na Královské cestě (Theatre on the King Road)
Mezinárodní institut loutkářského umění, Karlova 12, 120 00 Praha 1
Tel. + FAX: 222 220 928
E-Mail: puppet.art@pha.inecnet.cz
http://www.puppetart.com
Ředitel / Director: Mgr. Todor Ristič (222 220 913)
Loutkové divadlo / Puppet Theatre

Divadlo Na prádle
Besední 3, 118 00 Praha 1
Tel.: 257 320 421
E-Mail: napradle@volny.cz
http://www.volny.cz/napradle
Ředitel / Director: Petr Hruška (603 543 612)
Pro mládež / Young adult theatre

Divadlo Radar
Dům dětí a mládeže
Pplk. Sochora 9, 170 00 Praha 7
Tel.: 220 879 368, Fax: 220 800 571
E-Mail: ddmp-7@tel.ecom.cz
http://www.ddmp-7.zde.cz
Ředitel / Director: Mgr. Jiří Svoboda
Také středoškolské divadlo / Also high school theatre

Divadlo Spejbla a Hurvínka
Dejvická 38, 160 00 Praha 6
Tel.: 233 341 241, Fax: 233 342 704
E-mail: spejblhurvinek@volny.cz
http://www.spejbl-hurvinek.cz
Ředitel / Director: Helena Štáchová
Loutkové divadlo / Puppet Theatre

Divadlo v Dlouhé (Theatre on Dlouhá)
Dlouhá třída 39, 110 15 Praha 1
Tel.: 224 826 807, Fax: 224 826 801
E-Mail: divadlo@divadlovdlouhe.cz
http://www.divadlovdlouhe.cz
Ředitel / Director: Mgr. Daniela Šálková

Divadlo Vysmáto
Vajdova 1045/21, 102 00 Praha 10
Kontakt / Contact: Aleš Bílek

Divadlo Zrcadlo
Náplavní 1, 120 00 Praha 2
E-Mail: jan.rericha@quick.cz
Kontakt / Contact: MgA. Jan Řeřicha

Forman a Herodes
Havelská 13, 110 00 Praha 1
Kontakt / Contact: Milan Forman
Loutkové divadlo / Puppet Theatre

Julie & spol. Praha / Litomyšl
Ztracená 261, 160 00 Praha 6
Tel.: 602 377 533, 604 702 311
E-Mail: julieaspol@email.cz
http//: www.mujweb.cz/kultura/julieaspol
Kontakt / Contact: Jiří Šilhán, František X. Watzl
Loutkové divadlo / Puppet Theatre

Kašpar (Gaspar)
Celetná 17, 110 00 Praha 1
Tel. + Fax: 224809171
E-Mail: boselova@divadlovceletne.cz

Umělecký šéf / Artistic chief: Jakub Špalek
Pro mládež / Young adult theatre

Klub Mlejn
Dům kultury Praha 13, Kovářova 1615/4, 155 00 Praha 13
E-Mail: mlejn@mlejn.cz
http://www.mlejn.cz
Tel.: 235 522 503
Kontakt / Contact: Markéta Hoskovcová
Scéna / Stage

Konzervatoř a vyšší odborná škola Jaroslava Ježka
Roškotova 4/16992, 140 00 Praha 4
Tel.: 241 046900, Fax: 24144822
E-Mail: kjj@kjj.cz
Ředitel / Director: PhDr. Karel Vraný
Školní divadlo / School Theatre

Konzistence médi
Grafická 9, 150 00 Praha 5
E-Mail: konzistence@volny.cz
http://www.divadlo.cz/konzistence
Kontakt / Contact: Jakub Málek (608 432 666)
Pro mládež / Young adult theatre

Malé divadélko
Šumavská 21, 120 00 Praha 2
Tel.: 224 256 379, 604 531 253
Kontakt / Contact: Rostislav Novák
Loutkové divadlo / Puppet Theatre

MALOVICE

Divadlo Continuo (Continuo Theatre)
Švestkový dvůr, Malovice 35, 384 11 Netolice
Tel.: 388 325 131, 602 472 942
E-Mail: continuo@continuo.cz

Umělecký šéf / Artistic chief: Pavel Štourač
Loutkové divadlo / Puppet Theatre, Alternativní divadlo / Alternative Theatre, Pro mládež / Young adult theatre

Naše Dobrovolné Divadelní Družstvo
Janského 2437, 155 00 Praha 5
Tel.: 257320421, Fax: 257320421
E-Mail: nddd@volny.cz
Kontakt / Contact: Mgr. Jiří Bábek
Pro mládež / Young adult theatre

Pavel Vangeli – Divadlo s loutkami (Theater with Marionettes)
Slezská 40, 120 00 Praha 2
Tel. + Fax: 224 251 409
E-Mail: vangeli@volny.cz
Kontakt / Contact: Pavel Vangeli (723 233 756)
Loutkové divadlo / Puppet Theatre

Pidivadlo
(stálá scéna Vyšší odborné školy herecké, s.r.o.)
Letohradská 44, 170 00 Praha 7
Tel.: 233 375 706, Fax: 233 375 706
E-Mail: pidivadlo@volny.cz
Ředitel / Director: Věra Kmochhová
Školní divadlo / School Theatre

Příšerné děti
Vjtěšská 7, 110 00 Praha 1
Tel.: 222 221 619, Fax: 222 221 622
E-Mail: priserne.deti@seznam.cz
http://www.sweb.cz/prisernedeti/
Kontakt / Contact: Doubravka Svobodová
Pro mládež / Young adult theatre

Řetízek – malá scéna Divadelní fakulty AMU
(Small chain – Small stage of the Theatre Faculty AMU)
Karlova 26, 116 65 Praha 1
Tel.: 221 111 085, Fax: 221 111 087
E-Mail: disk@divadlodisk.cz
http://www.divadlodisk.cz
Ředitel / Director: Michal Lázňovský
Školní divadlo / School Theatre

Říše loutek
Žatecká 1, 110 00 Praha 1
Tel.: 222 324 565
E-Mail: riseloutek@riseloutek.cz
Kontakt / Contact: ing. Jan Novák (603 560 236, novak@lesprojekt-sb.cz)
Loutkové divadlo / Puppet Theatre

Sdružení pro bezbarierovou kulturu NedomYsleno
Hrusická 2510, 140 00 Praha 4
poštovní adresa / post adress: PO BOX 19, 101 00 Praha 10
Tel.: 272 773 727, 272 730 623, FAX: 251 814 601
E-Mail: meziploty@centrum.cz
http://www.meziploty.cz
Pro mládež / Young adult theatre, Integrace / Integration

Spolek Tydlidum
Klub Mlejn
Dům kultury Praha 13
Kovářova 1615/4, 155 00 Praha 13
Tel.: 235 522 503, Fax: 535 522 507
E-Mail: mlejn@mlejn.cz
http://www.mlejn.cz
Kontakt / Contact: Markéta Hoskovcová

SPOLUPOSPOLU
Klub Klamovka, Podbělohorská 3, 150 00 Praha 5
Tel.: 257 220 165
E-mail: spolupospolu@seznam.cz
Kontakt / Contact: Hana Hronová
Divadlo ve výchově (TIE = Theatre in Eduction)

Studio Citadela (Citadela Studio)
Klimentská 16, 110 00 Praha 1
Tel. + FAX: 222 310 737
E-Mail: bdscitadela@volny.cz
http://www.plbohnice.cz
Ředitel / Director: Martin Učík
Kulturní místo – studio s otevřeným chráněným programem / Cultural space – studio with an open protected program, integrace / integration, divadelní a výtvarné dílny / divadelní a výtvarné dílny / Theatre and creative workshops

Studio Damúza
Řetězová 10, 110 00 Praha 1
Tel.: 608 520 690, 777 105 400
E-Mail: studiodamuza@volny.cz
http://www.divadlo.cz/studiodamuza
Kontakt / Contact: Jiří Sulženko
Pro mládež / Young adult theatre

Studio Studia Ypsilon
Spálená 16, 110 00 Praha 1
Tel.: 224 947 119, Fax: 224 946 525
E-Mail: ypsilonka@ypsilonka.cz
http://www.ypsilonka.cz
Ředitel / Director: Jan Schmid
Pro mládež / Young adult theatre

Špalíček
5. května 47/1120, 140 00 Praha 4
Kontakt / Contact: Karel Beňadik
Loutkové divadlo / Puppet Theatre

Švandovo divadlo na Smíchově
Štefánikova 57, 150 00 Praha 5
Tel.: 257 321 333, Fax: 234 651 291
E-Mail: info@svandovodivadlo.cz
http://www.svandovodivadlo.cz
Ředitel / Director: Mgr. Daniel Hrbek
Pro mládež / Young adult theatre

Tradiční loutkové divadlo Zvoneček
Branická 504, 140 00 Praha 4 – Braník
Tel.: 244 462 826, 608 831 862:
E-Mail: zvonecek@atlas.cz
http://www.divadlo.cz/zvonecek
Kontakt / Contact: Ing. Jiří Vorel
Loutkové divadlo / Puppet Theatre

Trakař Praha
Hvozdíková 7/2577, 106 10 Praha 10
Tel.: 222 751 633
Kontakt / Contact: Jiří Tausinger
Loutkové divadlo / Puppet Theatre

VIKADLO – Vinohradské kavárenské divadlo
Vinohradská tř. 69, 120 00 Praha 2
Tel. + Fax: 222 730 269
E-Mail: vikadlo@centrum.cz
http://www.vikadlo.cz
Kontakt / Contact: Kamila Radostová
Pro mládež / Young adult theatre

Žižkovské divadlo Járy Cimrmana
Štítného 5, 130 00 Praha 3
Tel.: 222 781 860, 222 783 260, FAX: 222 803 396
E-Mail: kancelar@zizkovskedivadlo-jc.cz
http://www.zizkovskedivadlo-jc.cz
Scéna / Stage

RAKOVNÍK

Divadelní spolek Tyl
Na Sekyře 144/II, 269 01 Rakovník
Tel.: 313 512 733
E-Mail: mutinska@seznam.cz
http://dstyl.wz.cz
Kontakt / Contact: Alena Mutinská

SVITAVY

“C” Svitavy
Nádražní 10, 568 02 Svitavy
Kontakt / Contact: MUDr. Karel Šefrna
Loutkové divadlo / Puppet Theatre

Hudební divadlo Svitavy
Javorník 115, 568 02 Svitavy
Tel.: 602 435 339
Kontakt / Contact: Matěj Šefrna

TURNOV

Čmukaři Turnov
Jiráskova 121, 511 00 Turnov
Tel.: 481 323 467, 481 321 235
Kontakt / Contact: Jaroslav Ipser
Loutkové divadlo / Puppet Theatre

Turnovské divadelní studio
Koněvova 1003, 511 01 Turnov 1
Kontakt / Contact: Petr Haken

ÚPICE

Divadlo Aloise Jiráska
Jednota divadelních ochotníků
Prokopa Velikého 259, 542 32 Úpice
Kontakt / Contact: Irena Vylíčilová

ÚSTÍ NAD LABEM

Činoherní studio (Drama Studio)
Varšavská 767, 400 03 Ústí nad Labem
Tel.: 475 531 428, Fax: 475 531 272
E-Mail: cinoherak@volny.cz
http://www.usti-nl.cz/cinoherak
Ředitel / Director: Jaroslav Achab Haidler
Pro mládež / Young adult theatre

Mladá scéna
Umělecká agentura MLS, Pod parkem 2562/26, 400 12 Ústí nad Labem
Tel.: 475 500 462, 475 500 319
E-Mail: L.HERZINOVA@seznam.cz
http://www.volny.cz/mlada.scena/
Umělecký šéf: Pavel Trdla (604 175 257)
Také divadlo hrané dětmi / Also theatre performed by children

ZVĚŘÍNEK

Studio Abrakadabra
Písty 169, 289 13 Zvěřínek
Tel.: 325 512 074, 723 016 904
Kontakt / Contact: Pavla Říhová
Loutkové divadlo / Puppet Theatre

ZUŠ – Základní umělecké školy
(kde není uveden žádný komentař, jedná se o činoherní divadlo hrané dětmi / no commentary indicates classic theatre performed by children)

Soubor HOP-HOP ZUŠ Ostrov
Klínovecká 967/12, 363 01 Ostrov
Tel.: 353 612 585
E-mail: hophop.zus@worldonline.cz, irena.konyvkova@seznam.cz
Kontakt / Contact: Irena Konývková
Také středoškolské divadlo / Also high school theatre

Divadelní soubor ZUŠ V. Ambrose
Kravařova 14, 798 01 Prostějov
Tel.: 582344360, Fax: 582341331
E-Mail:zuskr@pvskoly.cz
http://www.pvskoly.cz/~zuskr/hlavni.htm
Kontakt / Contact: Petra Kocmanová

LDO ZUŠ
Na Popelce 18, 150 00 Praha 5
Kontakt / Contact: Radka Svobodová

Dramatická školička (SKK Svitavy)
Felbertova 3, 568 02 Svitavy
Kontakt / Contact: Jana Mandlová

ZŠ Otokara Březiny
675 51 Jaroměřice nad Rokytnou
Kontakt / Contact: Ing. Hana Jandová

Dohráli jsme ZUŠ Uherské Hradiště
Mariánské nám. 125, 868 00 Uherské Hradiště
E-mail: zusuh@uhedu.cz
Kontakt / Contact: Hana Nemravová

Tak co? LDO ZUŠ Chlumec nad Cidlinou
Kontakt / Contact: Romana Hlubučková

LDO ZUŠ Jindřichův Hradec
Janderova 165/II, 377 01 Jindřichův Hradec
Kontakt / Contact: Zuzana Jirsová

LDO ZUŠ Brandýs nad Labem
Kontakt / Contact: Irina Ulrychová

Divadélko Jesličky ZUŠ Na Střezině
500 03 Hradec Králové
Kontakt / Contact: Ema Zámečníková

Dětské divadelní soubory LDO ZUŠ
28. října 792, 5564 01 Žamberk
Kontakt / Contact: Olga Strnadová

ZŠ Otokara Březiny
Divadélko na nitce
675 51 Jaroměřice nad Rokytnou
Kontakt / Contact: Naďa Velebová a Marie Dobešová

DdDd LDO ZUŠ Děčín
Čs. legií 29, Děčín
Kontakt / Contact: Jana Štrbová

Divadélko ŠUS
Voldušská 192, 337 01 Rokycany
Tel.: 181 727 079, 606 835 964
Kontakt / Contact: Miroslava Šulcová, Zdeněk Sedláček