Mezinárodní asociace divadla pro děti a mládež

International Association of Theatre for Children and Young People Association

Association Internationale du Theatre pour l´Enfance et la Jeunesse

ASSITEJ

Poselství ke Světovému dni divadla pro děti a mládež 20. března 2022

Světový den divadla pro děti a mládež se slaví jako výraz podpory dětí a mládeže a uznání jejich práv na umělecké a kulturní obohacení zejména prostřednictvím divadelní kultury. Jde o celosvětovou akci vyzdvihující významnou úlohu, kterou může divadlo sehrávat v životech svých mladých diváků a tvůrců. Na celém světě se na počest Světového dne divadla pro děti a mládež konají slavnosti, festivaly a představení organizované pro děti a mládež a dětmi a mládeží. Světový den divadla pro děti a mládež se slaví od roku 2001. V současné době se v jednom týdnu propojuje společně se Světovým dnem divadla (27. března) a Světovým dnem loutkářství (21. března).

Sue Giles, prezidentka Mezinárodní asociace divadel pro děti a mládež (ASSITEJ)

Světový den divadla je v kalendáři ASSITEJ zcela zásadním datem, u jehož příležitosti bychom rádi všem vzkázali: „Vezměte dnes dítě do divadla.“ Touto výzvou připomínáme dospělým, kteří se pohybují okolo dětí a mladých lidí, že je jejich zodpovědností zpřístupňovat jim umělecké zážitky v co možná největší míře.

Vezmete-li dítě do divadla, umožníte mu plně prožít živé představení, myšlenky, emoce i mezilidské vztahy a podpoříte právo dětí a mládeže na umění, kulturu a svobodu projevu. Naslouchat dětem a mladým lidem je velice důležité – vyslyšet je a přijmout, že potřebují změnu, je ještě důležitější. 

Jak stojí v Manifestu ASSITEJ: „Jsme přesvědčeni, že je třeba vykonat ještě mnoho práce, mají-li státy splnit své povinnosti vycházející z článků 13 a 31 Úmluvy o právech dítěte OSN.“

To platí dvojnásob v kontextu současné pandemie, válečných krizí, které se odehrávají v tolika zemích světa, a naléhavé potřeby rovnosti a rovných příležitostí pro každé dítě, aby mohlo žít v udržitelném, bezpečném a zdravém světě. Umění a kultura nám umožňují představit si svět, který chceme vytvořit pro naše děti a mládež a společně s nimi, a hrají tedy klíčovou roli při podnikání kroků k zajištění lepších podmínek v našich společnostech. 

V dnešní době získávají živé inscenace a živé divadlo zásadní význam, protože nám poskytují jistotu, že představivost dokáže porazit strach. Umělci, kteří dnes dělají divadlo pro mladé diváky po celém světě, mohou díky své odvaze a obětavosti dětem a mládeži vytvořit prostor k uvolnění, katarzi a vyjádření radosti. Viděli jsme, jak jsou ve své kreativitě vynalézaví a tvrdošíjní, nakolik jsou do své práce zapálení, a na příkladech našich členů jsme se přesvědčili, že odhodlání vytvářet divadlo pro mladé diváky, od těch nejmenších až po mladé dospělé, dosud neochablo. Jsme komunita, která zesílila. 

Na děti a mladé lidi dopadla ztráta společenského života, sebevědomí a naděje a hluboce ovlivnila jejich duševní zdraví. Lidé, kteří svými rozhodnutími mohou jejich podmínky změnit, zbystřili a věnují této situaci pozornost. Naši mladí diváci a umělci potřebují umění, kulturu a divadlo víc než kdy dřív; potřebují tyto zásadní prožitky nových začátků, širších úhlů pohledu, možnosti nemožného, radosti a údivu, krásy a emocí; prožitky, které dávají smysl chaotickému světu a připomínají nám vazby, jež pojí lidstvo. Překlad: Anna Štádlerová

Sue Giles je prezidentka ASSITEJ a australská divadelnice. Letošní poselství tradičně doplňují ho videovzkazy dětí z celého světa o jejich vztahu k divadelnímu umění.

Text poselství ke ke stažení