Mezinárodní asociace divadel pro děti a mládež

International Association of Theatre for Children and Young People Association

Association Internationale du Theatre pour l´Enfance et la Jeunesse

ASSITEJ

Významnou mezinárodní akcí posledních let, pořádanou Českým střediskem ASSITEJ, jsou “Semináře scénografů divadel pro děti a mládež” – tzv. Semináře PQ/ASSITEJ – konané u příležitosti mezinárodní výstavy jevištního výtvarnictví Pražské Quadriennale.

1.PQ/ASSITEJ Seminář /1987/

 

První scénografický seminář ASSITEJ při PQ se uskutečnil ve dnech 16.-18.6.1987 za účasti 9 pozvaných zahraničních hostů z Bulharska, Francie, Řecka, Německa, NDR, Polska, Maďarska, Kanady a Sovětského svazu a za velkého zájmu dalších hostů PQ 87 /výtvarníků, režisérů a teoretiků/.

Tématem bylo: “Hlavní úkoly a problémy současného divadla pro děti a mládež”.
Úvodní referát přednesl náš významný scénograf Jaroslav Malina.

Setkání bylo doplněno výstavkou scéografických prací zahraničních i našich výtvarníků z oblasti pro děti a mládež, dále samostatnou výstavou maďarské účastnice Marty Szakáczi /v Domě maďarské kultury/ a výstavkou Jaromíra Pátka v Divadle Jiřího Wolkera. Součátní odborného programu semináře byla i návštěva velkého PQ a různých divadelních představení.

 

2. PQ/ASSITEJ Seminář /1991/

Druhý ročník tohoto mezinárodního semináře se konal ve dnech 17.-22.6.1991 za účasti 12 pozvaných zahraničních hostů /z Dánska, Řecka,Maďarska, Nizozemí, Sovětského svazu, Polska, Australie, Švédska, Velké Britanie, Francie, Německa a Rakouska a dalších zahraničních hostů ze Singapuru a Belgie/. Početná byla i účast domácích účastníků.

 

 

Témata semináře:
1. “Výtvarný prvek jako aktivní činitel inscenace pro děti a mládež”
2. “Proměna funkce a použití výtvarného artefaktu v současném divadle pro děti a mládež”.

Autorkou úvodních materiálů byla paní Sylva Šimáčková – Marešová. Součástí semináře byla opět minivýstavka výtvarných prací hostí i domácích výtvarníků, prostorové dokumenty, videozáznamy představení divadla DRAK z Hradce Králové a Divadla na provázku z Brna a opět návštěva velkého PQ /dále různých představení i mimopražský výlet na výstavu do Liberce a na hrad Kost.

 

3. PQ/ASSITEJ Seminář /1995/

Třetí ročník tohoto mezinárodního PQ semináře ASSITEJ se konal ve dnech 3.-7.7.1995 za účasti 7 pozvaných zahraničních hostů /Eva Farkašová ze Slovenska, Kladia Orosz z Maďarska, Madelina Miller z Velké Británie, Adam Kilian z Polska, Kimmo Takala z Finska/ a zahraničních pozorovatelů z Belgie a Syrie.

Téma semináře:
“Dům – netradiční využití inscenačního prostoru”

Hlavním referátem do diskuse byla obšírná informace Evy Tálské o činnosti souboru “Studio Dům” v Brně a informace Zoji Mikotové, vedoucí katedry “Drama neslyšících” na Janáčkově akademii v Brně, o specifické a zcela ojedinělé práci s neslyšícími a jejich výuce v rámci dramatické výchovy.Seminář byl opět doplněn minivýstavkou zahraničních hostů, návštěvou PQ a zajímavých divadelních představení.

 

4. PQ/ASSITEJ Seminář /1999/

 

Čtvrtý scénografický seminář ASSITEJ při PQ 99 se uskutečnil dne 25.6.1999 v Malém sále Divadelního ústavu za účasti 3 hostů ze zahraničí /Jerome MAECKELBERGH z Belgie, Olga REZNICHENKO z Ruska a Katarzyna PRONIEWSKA-MAZUREK z Polska/ a početné skupiny tuzemských zájemců /scénografů, pedagogů, teoretiků, režisérů/.

Téma semináře:
“Scénografie divadla pro děti a mládež – současnost a budoucnost”

K přednesení hlavních referátů byli střediskem ASSITEJ vyzváni doc. Miloslav Klíma, pedagog DAMU a dramaturg Národního divadla a Zoja Mikotová, režisérka a pedagog JAMU. Zajímavým projevem se do diskuse zapojily i brněnská výtvarnice Marie Jirásková a pedagožka a výtvarnice Iva Vodrážková z Prahy. Zahraniční hosté vesměs ve svých příspěvcích informovali o situaci divadla pro děti v jejich zemích.

 

 

5. PQ/ASSITEJ Seminář /2003/

 

Pátý seminář ASSITEJ při PQ 2003 se uskutečnil dne 28.6.2003 v Malém sále Divadelního ústavu za účasti 23 hostů (z toho 8 zahraničních).
Svou přítomností seminář poctili především prof. Wolfgang SCHNEIDER z Německa (president ASSITEJ International), Woo-Ok KIM z Koree (člen exekutivy ASSITEJ), Ivica SIMIC z Chorvatska (člen exekutivy ASSITEJ a umělecký ředitel Malé scény Záhřeb), Stephan RABL z Rakouska (člen exekutivy ASSITEJ a ředitel festivalu Szene bunte wähne), Joanna ROGACKA z Polska (umělecká manažerka Lalka Theatre), prof. Henryk ROGACKI z Polska (divadelní historik z varšavského Divadelního muzea a pedagog Divadelní university ye Varšavě), Patrick BANNWART z Německa (režisér) a Falco HEROLD ze Švýcarska (výtvarník).

Téma semináře s ohledem na motto PQ 2003 znělo:
“Labyrint divadla pro děti a mládež” s podtituly
– Divadlo ve výchově
– Posun ve vnímání estetiky, krásna
– Aktuální hrdina divadla pro děti.

K přednesení hlavních referátů byli střediskem ASSITEJ vyzváni: režisérka a pedagožka JAMU Zoja MIKOTOVÁ, doc. Josef VALENTA, pedagog DAMU A UK a loutkoherec a režisér Marek BEČKA (z pracovních důvodů se semináře nemohl osobně zúčastnit, ale jeho příspěvek byl při semináři přečten). Do diskuse se krátkými příspěvky přihlásili i všichni zahraniční účastníci. Jednak dotazy a poznámkami reagovali na přednesené referáty, především ale přítomné seznámili s novými projekty, s činností vlastní a aktivitami středisek ASSITEJ svých zemí.

President Wolfgang SCHNEIDER hovořil o možnostech spolupráce národních středisek ASSITEJ a GS, Ivica SIMIC představil mezinárodní projekt Epicentre, Stephan RABL informoval o festivalu Szene bunte wähne, Woo-Ok KIM o situaci divadla pro děti a mládež v Koreji, Joanna ROGACKA přiblížila Divadlo Lalka a práci polského střediska ASSITEJ, Patrick BANWART (a Falco HEROLD předvedli fotografie svých inscenací a vysvětlili své umělecké záměry. Moderátorem semináře byl předseda Českého střediska ASSITEJ Vladimír HULEC. (Zápis diskuse.)

Součástí odborného programu zahraničních účastníků semináře byla prohlídka výstavy Pražské quadriennale 2003 a návštěva divadelních představení.
V jednací místnosti semináře byla instalována výstava fotografií a materiálů, dokumentující dosavadní tři ročníky pražské Přehlídky ke Světovému dni divadla pro děti a mládež a vybrané inscenace Divadla v Dlouhé.

 

 

 

 
 

 
 

Související články