Mezinárodní asociace divadla pro děti a mládež

International Association of Theatre for Children and Young People Association

Association Internationale du Theatre pour l´Enfance et la Jeunesse

ASSITEJ

Přehled činnosti Českého střediska ASSITEJ v roce 2010

Výbor střediska pracoval ve složení: D. Brtnická, L. Horký, M. Hoskovcová, J. Hulák, V.Hulec (předseda), Z. Jindrová, A. Lošťáková, Z. Mikotová, J. Provazník.

 

Středisko uspořádalo oslavy  Světového dne divadla pro děti a mládež (20. březen) – text provolání, jehož autorem byla Orna Porat z Izraele  a dopis prezidenta ASSITEJ Int. Dr. Wolfganga Schneidera byl rozeslán na všechna kulturní centra a divadla, která se tvorbou pro děti (byť i jen okrajově) zabývají.

 

Ve dnech 20.-24.3.2010 uspořádalo České středisko ASSITEJ již 10. ročník  Přehlídky ke Světovému dni divadla pro děti a mládež. Přehlídka se konala v prostorách Divadla v Celetné, Divadla DISK, Divadla v Dlouhé, Divadla Minor, Divadla Radar, KD Mlejn a KC Zahrada.
Hlavním pořadatelem byl Institut umění – Divadelní ústav / České středisko ASSITEJ a Sdružení pro tvořivou dramatiku, spolupořadatelem bylo Divadlo v Celetné a KD Mlejn.
Partneři přehlídky:  Divadlo DISK, Divadlo v Dlouhé, Divadlo Minor a KC Zahrada.
Přehlídka se uskutečnila s podporou hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR a Francouzského institutu Praha.
Protože se jednalo o jubilejní 10. ročník, rozhodli jsem se zorganizovat přehlídku poněkud větší, než bývá naším zvykem, a ta tak svým počtem představení (28), počtem vystupujících souborů (23) a návštěvníků (bezmála 3 000) – překonala všechny své dosavadní rekordy.

 

Cena ASSITEJ byla udělena autorovi mnoha dětských knih, které se staly předlohou řady divadelních představení pro děti – básníku a spisovateli Pavlu Šrutovi. Cena mu byla slavnostně předána  v rámci přehlídky před představením souboru ZŠ Školní z Bechyně „Osmý John a Krvavý koleno“, jež je dramatizací stejnojmenné pohádky z knihy Pavla Šruta Prcek Tom a Dlouhán Tom a jiné velice americké pohádky..

 

Středisko podpořilo cestu Zoji Mikotové do Francie (30.3.-4.4.2010) k účasti na 4. ročníku Bienále Les Premieres Rencontresse a v jeho rámci probíhajícím diskusním fóru ve Val-d´Oise a výjezd souboru Cirkus Mlejn, jež byl s představením Postav na čaj! pozván na ASSITEJ festival  v turecké Burse.

 

V letě bylo osloveno cca  70 možných sponzorů nabídkou spolupráce Přehlídce ke Světovému dni divadla pro děti a mládež a ve  druhé polovině roku středisko započalo s přípravou jejího nového ročníku.

 

Členy výboru ASSITEJ bylo založeno občanské sdružení Divadlo pro děti

a mládež, aby se mohlo ucházet o dotace, příspěvky  a granty na pořádání přehlídky.