Mezinárodní asociace divadla pro děti a mládež

International Association of Theatre for Children and Young People Association

Association Internationale du Theatre pour l´Enfance et la Jeunesse

ASSITEJ

Přehled činnosti Českého střediska ASSITEJ v roce 2011

Výbor střediska pracoval ve složení: D. Brtnická, L. Horký, M. Hoskovcová, J. Hulák, V.Hulec (předseda), Z. Jindrová, A. Lošťáková, Z. Mikotová, J. Provazník.

 

Středisko  distribuovalo text provolání ke Světovému dni divadla pro děti a mládež (20. březen), jehož autorkou byla významná belgická umělkyně Eva Bal, zakladatelka a ředitelka Kopergietery Gent, Belgie

 

Na  počest Světového dne  divadla pro děti a mládež (20.3).  středisko zorganizovalo 11. ročník stejnojmenné přehlídky. Proběhla úspěšně ve dnech 20.-23.3.2011 v  prostorách Divadla v Celetné, KD Mlejn a Divadla DISK . Hlavním pořadatelem přehlídky byl Institut umění – Divadelní ústav / České středisko ASSITEJ, KD Mlejn a Sdružení pro tvořivou dramatiku, spolupořadateli Sdružení Divadlo pro děti a mládež, Divadlo v Celetné, partnerem přehlídky bylo Divadlo DISK.  Přehlídku se podpořilo realizovat díky grantům hl. m. Praha a MČ Praha 1.
Přehlídka představila pražskému publiku zajímavé inscenace z produkce českých profesionálních i amatérských divadel určené dětem, ale i inscenace hrané dětmi.
Uvedeno bylo 15 plánovaných představení v podání souborů Décalages, Tate iyumni a Xaver z Prahy, Střípek z Plzně, Divadla Dagmar z Karlových Varů, Divadla Dostavník z Přerova, Divadla Tramtarie z Olomouce, Divadla Drak z Hradce Králové a souboru Hladka Vrtule z 3. ZŠ Slaný. Vzácnými hosty byl soubor Red the NosePaper ze Švédska, Teatr Lalka Warszawa z Polska a nitranské Staré divadlo Karola Spišáka ze Slovenska.
Vrcholem přehlídky a zároveň jejím zakončením bylo první pražské uvedení výjimečného mezinárodního projektu českých, polských a slovenských divadelníků Jánošík, Janosik, Jánošík (Teatr Lalka Warszawa, Staré divadlo Karola Spišáka Nitra a Divadlo Drak z Hradce Králové v Klubu Mlejn, 23.3.2011).
O přehlídku byl velký zájem, její představení navštívilo cca 2 080 diváků. Drobné dárky pro nejmenší návštěvníky přehlídky věnovala ZOO Praha.

Cena ASSITEJ, kterou každoročně výbor ocení osobnost, jež tvořivým a inspirativním způsobem přispěla k rozvoji kvalitního divadla pro děti a mládež, byla tento rok udělena paní Evě Machkové, klíčové osobnosti moderní české dramatické výchovy a dětského divadla. Symbolický keramický dárek pro držitele ceny vyrobily děti ze ZŠ Donovalská pod vedením paní učitelky L. Vadlejchové.

 

Středisko realizovalo cestu předsedy Vladimíra Hulce na Kongres ASSITEJ v Dánsku a Švédsku.  Vladimír Hulec se zúčastnil jak valného shromáždění, které hodnotilo uplynulé období,  diskutovalo o úkolech a plánech organizace do budoucna a volilo nové řídící orgány Assitej Int., tak odborných seminářů, workshopů a 12 festivalových divadelních představení.

 

V letě bylo osloveno cca 80 možných sponzorů nabídkou spolupráce Přehlídce ke Světovému dni divadla pro děti a mládež a ve  druhé polovině roku středisko započalo s přípravou jejího nového ročníku.

 

Středisko udělilo záštitu 9. Ročníku Přehlídky sólové tvorby pro děti 2011, která 
proběhla 26. – 27. 2. 2011 v  divadle Minor.