Mezinárodní asociace divadla pro děti a mládež

International Association of Theatre for Children and Young People Association

Association Internationale du Theatre pour l´Enfance et la Jeunesse

ASSITEJ

Přehled činnosti Českého střediska ASSITEJ v roce 2012

Výbor střediska pracoval ve složení: D. Rrtnická, L. Horký, M. Hoskovcová, J. Hulák, V.Hulec (předseda), Z. Jindrová, A. Lošťáková, Z. Mikotová, J. Provazník.

Středisko  organizovalo oslavu Světového dne divadla pro děti a mládež (20. březen), v ČR, které se letos celosvětově konaly pod heslem „Take a child to the theatre toady” 

Do škol a divadel byl distribuován  text provolání ke Světovému dni divadla pro děti a mládež jehož autorkou byla významná kanadská dramatička a spoluzakladatelka divadelní skupiny le Carrousel paní Suzanne Lebeau.

Ve dnech 18.-22.3.2012 v Praze úspěšně proběhl 12. ročník Přehlídky ke Světovému dni divadla pro děti a mládež. Stal se nejvýznamnější akcí oslav Světového dne divadla pro děti a mládež v ČR,

Hlavním pořadatelem přehlídky byl Institut umění – Divadelní ústav / České středisko ASSITEJ, Sdružení pro tvořivou dramatiku a Sdružení Divadlo pro děti a mládež, spolupořadateli KD Mlejn a Divadlo v Celetné. Přehlídka mohla být realizována díky grantu hl. m. Prahy.

Přehlídce se vrchovatě podařilo splnit její záměr – obohatit pražskou kulturní nabídku pro školy a mládež tím, že doveze kvalitní inscenace v Praze málo viděné, nejinspirativnější představení profesionálních i amatérských divadel, statutárních i nezávislých skupin a z dětských souborů (Amatérský loutkářský spolek Športniki a Loutkové Divadlo Maribor s představením Back to BullerbynNaivní divadlo Liberec s představením Neklan.cz aneb Ze Starých pověstí českých, Kytice aneb V poli mnoho bylin stojí a Jana Frankovou z Divadla Dagmar, Zlatá husa souboru Buchty a loutky  nebo představení 4 dětských souborů, úspěšných účastníků celorepublikových přehlídek – Tři boty ZŠ a MŠ TřebotovPřekvapení ZUŠ Chlumec nad Cidlinou, Roztočená vrtule ze Slaného a Malé dvě ze ZUŠ F. A. Šporka v Jaroměři.

Přehlídka tradičně  představila mladým mnoho divadelních žánrů (činohru, loutkové divadlo, nový cirkus, divadlo ve výchově, nonverbální aj.) a zaujala všechny věkové kategorie (od dětí předškolního věku, žáků 1. a 2. stupně ZŠ, po dospívající mládež.

Cena ASSITEJ, kterou výbor každoročně symbolicky oceňuje osobnost, jež se významně zasloužila o rozvoj divadla pro děti a mládež, byla udělena . MUDr. Karlu Šefrnovi –za čistotu scénických prostředků a mravní odpovědnost tvůrce inscenací Divadla C Svitavy. Svitavskému „Céčku“ pak patřil jeden z večerů přehlídky, kdy uvedlo svou poetickou inscenaci Pták Ohnivák, liška Ryška a my. Zakladateli souboru, autoru hudby  a režisérovi Karlu Šefrna byla předána symbolická cena – keramický artefakt, který- vyrobily děti ze ZŠ Donovalská pod vedením paní učitelky Ludmily Vadlejchové.

Středisko podpořilo cestu Dagmar Roubalové na 4. ročník Festivalu divadel střední Evropy v Košicích (5.-10.9.2012).

Středisko udělilo záštitu 10. ročníku Přehlídky sólové tvorby pro děti 2012, která 
proběhla 3.-4.3.2012 v KD Mlejn..

V průběhu 2. poloviny roku středisko změnilo a aktualizovalo webové stránky,  jejichž nová webová adresa je: http://assitej.idu.cz/cs/