Mezinárodní asociace divadla pro děti a mládež

International Association of Theatre for Children and Young People Association

Association Internationale du Theatre pour l´Enfance et la Jeunesse

ASSITEJ

Zpráva o činnosti Českého střediska ASSITEJ v roce 2013

Středisko tradičně 20. března zorganizovalo oslavu Světového dne divadla pro děti   a mládež .

Nejvýznamnější akcí oslav se stal již 13. ročník Přehlídky ke Světovému dni divadla pro děti a mládež , který uspořádalo České středisko ASSITEJ/IDU ve spolupráci se Sdružením pro tvořivou dramatiku a Sdružením Divadlo pro děti a mládež za partnerství  KD Mlejn a Divadla v Celetné a s finanční podporou hl. m. Prahy. Přehlídka proběhla ve dnech 17.-24.3.2013 v prostorách Divadla v Celetné, Divadla Minor, Divadla Disk a KD Mlejn a uvedla celkem 19  představení  různých žánrů (činohru, loutkové divadlo, divadlo jednoho herce, rockový koncert, nový cirkus, divadlo ve výchově, vyprávění). Byla koncipována tak, aby zaujala všechny věkové kategorie (od dětí předškolního věku, žáků 1. a 2. stupně ZŠ, po dospívající mládež a také aby představila kvalitní inscenace v Praze málo viděné a obohatila jimi pražskou kulturní nabídku pro školy. Za všechny je potřeba zdůraznit 2 inscenace plzeňského Divadla Alfa (Hamleteen a Démonův pramen) a představeníDivadla Športniki (Gagarin!). Dětské soubory byly úspěšně reprezentovány  Divadlem Vydýcháno (Smolíček Pacholíček), Divadelním souborem kuk! +KUK (Navštivte Máchův kraj) a souborem Zpátečníci (Tančírna).  Dramaturgickým obohacením přehlídky bylo uvedení skupiny Hm…, která formou hudebně divadelního pásma seznámila děti s poezií předních českých básníků (Klukoviny).

V rámci oslav byla veřejnost seznámena s provoláním  ke Světovému dni divadla pro děti a mládež, jehož autorem byl Michael Morpurgo, britský spisovatel, básník, dramatik a libretista, který je známý jako autor dětské literatury. Za zásluhy o literaturu byl povýšen na důstojníka Řádu britského impéria (OBE) a je také držitelem ocenění Children’s Laureate of UK (2003-05). Text provolání byl distribuován do škol a divadel.

Cena ASSITEJ, kterou výbor každoročně symbolicky oceňuje osobnost, jež se významně zasloužila o rozvoj divadla pro děti a mládež, byla v roce 2013 udělena Marku Bečkovi –za soustavnou vysoce kvalitní a inovativní práci pro děti a mládež ve všech divadelních oborech  (autorsko-dramaturgickém, inscenačním i hereckém). Keramický artefakt, který je symbolickým oceněním pro držitele ceny, vyrobily děti ze ZŠ Donovalská pod vedením paní učitelky Ludmily Vadlejchové. Cena byla Marku Bečkovi předána v rámci Přehlídky ke Světovému dni divadla pro děti a mládež při představení  Buchet a loutek (Tři malá prasátka).

Výbor se svým jednáním a doporučením pokusil  zajistit reprezentativní účast  českých souborů, lektorů a vedoucích workshopů na doprovodných akcích Kongresu ASSITEJ, který proběhne v roce 2014 ve Varšavě.

Středisko podpořilo cestu Jakuba Huláka, Luďka Horkého a Dagmar roubalové do Bratislavy na Festival Puberťák ve dnech 18.-21.11.2013.

Výbor střediska pracoval ve složení:  L. Horký, M. Hoskovcová, J. Hulák, V.Hulec (předseda), Z. Jindrová, A. Lošťáková, Z. Mikotová, J. Provazník, D. Roubalová