Mezinárodní asociace divadla pro děti a mládež

International Association of Theatre for Children and Young People Association

Association Internationale du Theatre pour l´Enfance et la Jeunesse

ASSITEJ

Zpráva o činnosti Českého střediska ASSITEJ v roce 2014

Výbor střediskapracoval ve složení: L. Horký, M.  Hoskovcová, J. Hulák, V. Hulec(předseda), Z. Jindrová, A. Lošťáková, Z. Mikotová, J. Provazník, D. Roubalová

Z iniciativy ASSITEJ Int..středisko 20. března zorganizovalo oslavu Světového dne divadla pro děti a mládež.  V rámci oslav byla veřejnost seznámena s provoláním  ke Světovému dni divadlaprodětiamládež, jehožautorem byl Bonsile John Kani, herec, režisér a dramatik, se narodil 30. srpna roku 1943 v New Brightonu v Jihoafrické republice.  Poselství Yvette Hardie, presidentky ASSITEJ International ke Světovému dni divadla pro děti a Text provolání byl distribuován do škol a divadel.

ro Čské středisko ASSITEJ je nejvýznamnější akcí oslav a  i nejdůležitější akcí roku Přehlídky ke Světovému dni divadla pro děti a mládež , kterou středisko uspořádalo České středisko ASSITEJ/IDU ve spolupráci se Sdružením pro tvořivou dramatiku a Sdružením Divadlo pro děti a mládež za partnerství  KD Mlejn a Divadla v Celetné a s finanční podporou hl. m. Prahy již počtrnácté. Přehlídka proběhla ve dnech

13.-21.3.2014 v prostorách Divadla v Celetné a Divadla Disk,. 14. ročník Přehlídky ke Světovému dni divadla pro děti a mládež uvedlo 16 představení a navštívilo ho přes 2 300 diváků.

 

Cena ASSITEJ, kterou výbor každoročně symbolicky oceňuje osobnost, jež se významně zasloužila o rozvoj divadla pro děti a mládež, byla v roce 2014 udělena

Prof. Josefu Kroftovi, pedagogovi a režiséru loutkového divadla za celoživotní dílo – nejen profilaci divadla Drak, ale především za soustavnou práci s aktivací malého diváka a za významnou pedagogickou práci, kdy vychoval řadu následovníků, kteří se divadlu pro děti věnují. Neopomenutelná je i jeho práce v zahraničí, která přinášela oboustranné poznání a obohacení národních divadelních kultur v oblasti dětského divadla.

Středisko zajistilo vyslání delegace 3 členů výboru ve složení V. Hulec, L. Horký, D. Roubalová na Kongres ASSITEJ, který se konal ve dnech 24.- 27.5.2014 ve Varšavě.

Kongres  měl na programu jak rekapitulaci předchozího období, tak pracovní setkání zaměřená na budoucí směrování organizace a její programové priority. Jmenovaní se společně zúčastnili všech jednání.  Důležitým bodem  bylo např. ustavení Assitej jako právního subjektu včetně znění stanov asociace tak, aby mohla světová ASSITEJ právně disponovat penězi, což dosud činila přes právní subjektivitu jednotlivců.  Organizace bude mít sídlo (generální sekretariát) v Itálii, kam přesídlí z Chorvatska (kongres se dojemně rozloučil s dosavadním generálním sekretářem Ivicou Simicem z Chorvatska, který už nechtěl ve funkci pokračovat) .

Na závěr se konaly volby nového výkonného výboru Mezinárodního ASSITEJ, volba místa příštího světového kongresu v roce 2017 a volby míst každoročních setkávání, což je novinkou, která ale už byla neformálně „odzkoušena“ v minulém období. Hlasování rozhodlo o konání těchto setkání na festivalech divadla pro děti a mládež v Berlíně (2015), v Birminghamu (2016). Příští World Congress ASSITEJ se bude konat v roc 2017 v Kapském Městě.

Středisko podpořilo cestu D. Roubalové na festival Swedstage ve švédském Nykopingu ve dnech 1.-5.11.2014.