Mezinárodní asociace divadla pro děti a mládež

International Association of Theatre for Children and Young People Association

Association Internationale du Theatre pour l´Enfance et la Jeunesse

ASSITEJ

Zpráva o činnosti Českého střediska ASSITEJ v roce 2008

Výbor Českého střediska ASSITEJ pracoval ve složení:  Luděk Horký, Markéta Hoskovcová, Vladimír Hulec (předseda), Zuzana Jindrová, Anna Lošťáková, Zoja Mikotová, Saša Rychecký.

České středisko ASSITEJ zorganizovalo oslavu Světového dne divadla pro děti a mládež v ČR (20.3.). Tento mezinárodní divadelní svátek se z iniciativy ASSITEJ Int. slaví od roku 2001 po celém světě. České středisko ASSITEJ se snaží tento den oslavit připomenutím kvalitní práce pro nejmenší diváky. Oslovilo proto všechna divadla ČR, nezávislé soubory, umělce, kulturní centra, domy a zařízení, aby v tento den uvedly představení určená pro dětské nebo mladé diváky (pokud taková ve svém repertoáru mají).. Na základě zmíněné výzvy byl Světový den divadla pro děti a mládež 2008 slaven a připomínán v 17 městech ČR, kde ve 26 divadlech a 4 kulturních zařízeních sehrálo 44 souborů celkem 57 představení.

Všem divadlům a souborům ČR bylo rozesláno letošní poselství ke Světovému dni divadla pro děti a mládež, jehož autorkou byl režisér (a bývalý preziident ASSITEJ Int.) pan. Kim Woo Ok z Koree.

Nejvýznamnější akcí letošních oslav byl 8. ročník Přehlídky ke Světovému dni divadla pro děti a mládež, kterou k této příležitosti uspořádal Institut umění-Divadelní ústav/České středisko ASSITEJ (za spolupořadatelství Klubu Mlejn a Sdružení pro tvořivou dramatiku), partnerem přehlídky bylo hlavní město Praha. Přehlídka se uskutečnila ve dnech 16.-20.3.2008 v Divadle v Celetné, v Klubu Mlejn a v Divadle Minor. Jejích celkem 12 představení se snažilo pobavit, potěšit, zaujmout, inspirovat – prostě oslovit diváky všech věkových kategorií (od mateřáčků, žáků ZŠ a středních škol, po dospělé). K vrcholu přehlídky bezesporu patřily obě inscenace DRAKu, dále všechny 3 zúčastněné ZUŠ (HOP-HOP Ostrov, LDO ZUŠ Hlučín, ZUŠ Biskupská), soubor Ty-já-tr, Divadlo Aqualung, Divadlo Kašpar, Divadlo Minor, Divadlo Dagmar, M. Míková a Divadlo Bubec. Hlediště při všech představeních byla plná, přehlídku vidělo přes 2 000 návštěvníků.

Letošním držitelem Ceny ASSITEJ, udělované významné osobnosti divadla pro děti a mládež v ČR, se stal Jiří VYŠOHLÍD – herec, režisér a hudební skladatel, člen Divadla DRAK – za dlouholetý kreativní přístup k divadlu pro děti a mládež, neúnavné hledání otevřené divadelní komunikace, s důrazem na pohyb, vtip a múzičnost.

V roce 2007středisko plánovalo jen jeden výjezd – účast předsedy střediska na Kongresu ASSITEJv australském Adelaide. Pro velkou finanční náročnost se cesta nakonec neuskutečnila. Svá hlasovací práva středisko předalo chorvatské delegaci, jmenovitě I. Simiovi a požádalo ho zastupování našeho střediska na kongresu. Iviva Simic byl na kongresu nakonec zvolen generálním tajemníkem ASSITEJ Int.

Výbor se v průběhu roku se sešel k 5 společným schůzím.

Průběžně byly doplňovány a aktualizovány webové stránky střediska.