Mezinárodní asociace divadla pro děti a mládež

International Association of Theatre for Children and Young People Association

Association Internationale du Theatre pour l´Enfance et la Jeunesse

ASSITEJ

Zpráva o činnosti Českého střediska ASSITEJ v roce 2007

Výbor Českého střediska ASSITEJ pracoval ve složení:  Luděk Horký, Markéta Hoskovcová, Vladimír Hulec (předseda), Zuzana Jindrová, Anna Lošťáková, Zoja Mikotová, Saša Rychecký. Během roku se sešel k 5 společným schůzím.

České středisko ASSITEJ se již tradičně ujalo organizování oslav Světového dne divadla pro děti a mládežv ČR (20.3.), který se z iniciativy ASSITEJ Int. slaví po celém světě. České středisko ASSITEJ se každoročně snaží oslavit svátek divadla pro děti připomenutím kvalitní práce pro nejmenší diváky. Uspořádalo k této příležitosti festival inspirativních představení pro děti a mládež tzv. Přehlídku ke Světovému dni divadla pro děti a mládež a kromě toho oslovilo opět všechna divadla ČR, nezávislé soubory, umělce, kulturní centra, domy a zařízení, aby v tento den uvedly představení určená pro dětské nebo mladé diváky (pokud taková ve svém repertoáru mají) a aby tak společně oslavily tento mezinárodní divadelní svátek. Na základě zmíněné výzvy byl Světový den divadla pro děti a mládež 2007 slaven a připomínán v 16 městech ČR, kde 50 divadel a kulturních zařízení uvedlo celkem 73 představení.

Všem divadlům a souborům ČR bylo rozesláno letošní poselství ke Světovému dni divadla pro děti a mládež, jehož autorkou je prof. Penina Mlama z Tanzánie.

Přehlídka ke Světovému dni divadla pro děti a mládež, pořádaná Divadelním ústavem/Českým střediskem ASSITEJ ve dnech 18.-22.3.2007, se konala již posedmé a divákům představila celkem 14 představení především mimopražských souborů. Přehlídka se uskutečnila v Divadle v Celetné, v Divadle v Dlouhé a v Klubu Mlejn za spolupořadatelství Sdružení pro tvořivou dramatiku. Přehlídku navštívilo přes 2 000 diváků. V rámci oslav Světového dne divadla pro děti a mládež vyznamenává každoročně výbor Českého střediska ASSITEJ osobnost, která se o divadlo pro děti a mládež v ČR zvláště zasloužila.

Držitelem Ceny ASSITEJ pro rok 2007 se stala paní Alena Urbanová – za dlouholetou teoretickou a recenzní činnost v oblasti divadla pro děti a mládež.

Středisko pozvalo své členy k návštěvě 11. ročníku mezinárodní soutěžní výstavy scénografie a divadelní architektury Pražské Quadriennale 2007 a spolupodílelo na uspořádání přednášky paní Hope Azedy z Rwandy(členky exekutivního výboru ASSITEJ) v rámci bohatého programu přednášek, prezentací a diskusí, věnovaných důležitým osobnostem a otázkám českého a mezinárodního divadelního děn. Přednáška s názvem „Rwanda, má naděje….. Skutečný svět pro skutečné divadlo” jenž vyprávěla o přetváření osobních příběhů do jevištní podoby se uskutečnila v sobotu 16.6.2007 ve 12,30 .

Prezentaci českého divadla pro děti a mládež na Pražském Quadriennale 2008 byl vyhrazen pátek 22.6.2007, kdy ve video sekci byly po celý den promítány ukázky inspirativních představení pro děti a mládež z tvorby českých a moravských souborů.

Průběžně byly doplňovány a aktualizovány česká i anglická mutace webových stránek a pokračovalo se v mapování kvalitní práce v oblasti divadla pro děti a mládež.

V roce 2007se neuskutečnila žádná cesta českého delegáta ASSITEJ do zahraničí.