Mezinárodní asociace divadla pro děti a mládež

International Association of Theatre for Children and Young People Association

Association Internationale du Theatre pour l´Enfance et la Jeunesse

ASSITEJ

Aktivní možnosti prezentace muzejních sbírek na začátku 3. tisícíletí

Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi, ve spolupráci se Sdružením profesionálních loutkářů a Českým střediskem UNIMA, pořádá v Chrudimi ve dnech 27.-29.6.2002 mezinárodní pracovní setkání, jehož účelem bude nejen upozornit na třicetiletou existenci muzea, ale i konference na téma “Aktivní možnosti prezentace muzejních sbírek na začátku 3. tisícíletí”, která by měla být impulsem pro hledání cesty k většímu zatraktivnění sbírek muzea.