Mezinárodní asociace divadla pro děti a mládež

International Association of Theatre for Children and Young People Association

Association Internationale du Theatre pour l´Enfance et la Jeunesse

ASSITEJ

Cena Českého střediska ASSITEJ v roce 2005 byla udělena Zoje Mikotové

 

za osobitou autorskou a režijní tvorbu v divadle pro děti a mládež a za dlouhodobé úsilí propojovat svět neslyšících a slyšících.

Cena bude Zoje Mikotové předána v pondělí 21.3.2005 v 10,00 hod. v Divadle v Celetné před představením Divadla Neslyším „Abeceda aneb Co se zdálo Alence“ v rámci přehlídky ke Světovému dni divadla pro děti a mládež.

 

Prof. Mgr. Zoja MIKOTOVÁ

Vedoucí Ateliéru výchovné dramatiky pro neslyšící JAMU Brno.

Soustavně se věnuje autorské, režijní a organizační práci v oblasti divadla pro děti a mládež.

Je zakladatelkou a vůdčím duchem Ateliéru dramatické výchovy neslyšících JAMU Brno, kde připravuje mladé lidi se sluchovým postižením k plnohodnotnému zapojení do dalšího života s vysokoškolským vzděláním. Především ale s nimi (i po ukončení vysoké školy) připravuje umělecky velmi výrazné inscenace zaměřené na integraci neslyšících a slyšících lidí – dětí především.

Je autorkou či spoluautorkou 20 her a scénářů (z toho 8 pro sluchově postižené), které byly uvedeny ve 30 inscenacích.

Sama režírovala víc než 60 inscenací v řadě divadel České republiky:

 

soubory sluchově postižených:                                                                      Zoja-cena.jpg

 • Ateliér dramatické výchovy neslyšících JAMU Brno
 • Vlastní divadlo Neslyšících Brno
 • Divadlo Neslyším Brno
 • 1. sekce Divadla v 7 a půl Brno

další divadla například:

 • Divadelní společnost Petra Bezruče Ostrava
 • Divadlo Archa Praha
 • Divadlo bratří Mrštíků Brno
 • Divadlo v Dlouhé Praha (Divadlo Jiřího Wolkra Praha)
 • Divadlo loutek Ostrava
 • Divadlo Polárka Brno
 • Divadlo v 7 a půl Brno
 • Klicperovo divadlo Hradec Králové
 • Loutkové divadlo Radost Brno
 • Městské divadlo Most
 • Městské divadlo Zlín
 • Národní divadlo Brno (Státní divadlo Brno – Zemské divadlo Brno)
 • Studio Marta JAMU Brno