Mezinárodní asociace divadla pro děti a mládež

International Association of Theatre for Children and Young People Association

Association Internationale du Theatre pour l´Enfance et la Jeunesse

ASSITEJ

Činnost Českého střediska ASSITEJ v roce 2016

Z iniciativy ASSITEJ Int..byla Českým střediskem ASSITEJ dne 20. března zorganizována oslava Světového dne divadla pro děti a mládež.  V rámci oslav byla veřejnost seznámena s provoláním  ke Světovému dni divadlaprodětiamládež, jehožautorem byla Jenny Sealey, umělecká ředitelka divadelní společnosti Graeae Theatre Company a spoluředitelka Para-olympijských her v Londýně v roce 2012.  l Yvette Hardie, presidentka ASSITEJ International, připravila ke svátku ASSITEJ své poselství, které bylo distribuováno do škol a divadel. Premiérou inscenace O bílé lani, která proběhla v předvečer  svátku, se Divadlo Drak přidalo k oslavám Světového dne divadla pro děti a mládež.

Pro České středisko ASSITEJ je nejvýznamnější akcí oslav a  i nejdůležitější akcí roku Přehlídka ke Světovému dni divadla pro děti a mládež , kterou uspořádalo České středisko ASSITEJ/IDU ve spolupráci se Sdružením pro tvořivou dramatiku a Sdružením Divadlo pro děti a mládež za partnerství Divadla v Celetné a s finanční podporou hl. m. Prahy . Již šestnáctý ročník přehlídky přivezl do Prahy 17 kvalitních divadelních  inscenací činoherních i loutkářských od profesionálních skupin, amatérských souborů i souborů dětských a středoškolských s diváckou adresou od dětí předškolního věku přes žáky obou stupňů základních škol po dospívající mládež. Přehlídku jako tradičně charakterizovala velká různorodost jak v tématech, tak i využití tvůrčích prostředků.

Cena ASSITEJ, kterou výbor každoročně symbolicky oceňuje osobnost, jež se významně zasloužila o rozvoj divadla pro děti a mládež, byla v roce 2016 udělena Prof. Miloslavu Klímovi, jenž se jako dramaturg i jako autor zasloužil o prosazování moderního divadla pro děti a mládež. V 80. letech, kdy působil v Divadle DRAK v Hradci Králové, vzniklo především ve spolupráci s Josefem Kroftou  několik legendárních a i mezinárodně úspěšných projektů, které oslovily jak mladé, tak dospělé publikum a patřily k nejvýraznějším divadelním počinům své doby, např. Píseň života, Sen noci svatojánské, Prodaná nevěsta nebo Kalo Mitraš. Jako pedagog katedry alternativního a loutkového divadla DAMU, na níž působí od počátku 90. let, vychoval řadu tvůrčích osobností, které se věnují také tvorbě pro děti a mládež.

Cena byla Prof. Miloslavu Klímovi předána v průběhu 16. ročníku Přehlídky ke Světovému dni divadla pro děti a mládež.

Činnost střediska se ve 2. polovině roku věnovala především přípravě účasti delegace ASSITEJ na Kongresu ASSITEJ, který se bude konat v roce 2017 v Kapském Městě.

Výběrem představení a jednáním se soubory započala také příprava 17. ročníku Přehlídky ke Světovému dni divadla pro děti a mládež.

Na svých  webových stránkách informovalo České středisko UNIMA  o probíhajících akcích, festivalech a konferencích.

Výbor střediskapracovalvesložení:  D. Bednárirková, L.Horký,M.Hoskovcová, A. Hrnečková, J.Hulák,V.Hulec(předseda),Z.Jindrová,A.Lošťáková,Z.Mikotová, J. Provazník.