Mezinárodní asociace divadla pro děti a mládež

International Association of Theatre for Children and Young People Association

Association Internationale du Theatre pour l´Enfance et la Jeunesse

ASSITEJ

Zpráva o činnosti Českého střediska ASSITEJ v roce 2015

Hlavní náplní  činnosti střediska bylo zorganizování oslav Světového dne divadla pro děti a mládež a v jejím rámci především uspořádání 15. ročníku Přehlídky ke Světovému dni divadla pro děti a mládež. Přehlídka proběhla  ve dnech 16.-22.3.2015  na scénách Divadla v Celetné,  KD Mlejn a Divadla DRAK v Hradci Králové a jejích 17 představení přivedlo do divadel přes 2 tisíce natěšených školáků všeho věku.

Týdenní přehlídka, kterou organizuje Institut umění – Divadelní ústav s Českým střediskem ASSITEJ, Sdružením pro tvořivou dramatiku a Sdružením Divadlo pro děti a mládež ve spolupráci s Divadlem v Celetné, KD Mlejn a Divadlem DRAK za podpory hl. m. Prahy, představuje výběr kvalitních divadelních inscenací činoherních i loutkářských od profesionálních skupin, amatérských souborů i souborů dětských a středoškolských s diváckou adresou od dětí předškolního věku přes žáky obou stupňů základních škol po dospívající mládež.

Během sedmi dnů přehlídky bylo k vidění mnoho výjimečných představení. Ze 17 uváděných představení velmi zaujala např. inscenace O beránkovi, který spadl z nebe libereckéhoNaivního divadla, která byla začátkem roku s úspěchem uvedena v New Yorku a v ČR byla nominována  na prestižní Cenu divadelní kritiky a to dokonce v klíčové kategorii Nejlepší inscenace roku, inscenace Karneval zvířat, interaktivní taneční představení  vzniklé ve spolupráci TANEC PRAHA / Ponec – divadlo pro tanec / FysioART,  představení o holocaustu Hygiena krvebrněnského Divadla Líšeň, které bylo uvedeno v rámci projektu Konečné řešení a současná Evropa a atraktivní večerní představení progresivních souborů, z nich jmenujeme  emociálně silnou inscenaci Činoheráku Ústí Kopanec,  hru podle skutečné události, která v roce 2002 otřásla celým Německem.  K oslavě Světového dne divadla pro děti a mládež se svým ojedinělým projektemLabyrint světa a ráj srdce přihlásilo i hradecké Divadlo DRAK.

Během přehlídky byla už popatnácté  předána Cena ASSITEJ pro tvůrce, který se zvláště zasloužil o rozvoj divadla pro děti a mládež.

Držitelem ceny se stal ředitel Naivního divadla Stanislav Doubrava –  za dlouholeté vedení Naivního divadla Liberec, ve kterém inicioval řadu původních českých her pro děti vesměs školního a předškolního věku a umělecky vysoce kvalitních inscenací moderního i tradičního loutkářství, jež zanechává hlubokou stopu jak v českém divadle tak – především – pozitivně formuje estetické a hodnotové vnímání dětí a dospívající mládeže. Především jeho zásluhou je dnes Naivní divadlo Liberec žádaným vyslancem českého loutkového divadla pro děti a mládež do celého světa. Předání ceny se uskutečnilo před představením O beránkovi, který spadl z nebe, kterým se Naivní divadlo zúčastnilo Přehlídky ke Světovému dni divadla pro děti a mládež.

V rámci oslavy Světového dne divadla pro děti a mládež středisko zveřejnilo překlad provolání Malaly Yousafzai, nositelky Nobelovy ceny za mír pro rok 2014 a Guily Clara Kessous, nositelky ocenění Umělec UNESCO pro mír ke Světovému dni divadla pro děti a mládež.

 

Výbor střediska pracoval ve  složení:

D. Bednáriková, L.Horký, M.Hoskovcová, A. Hrnečková,  J.Hulák, V.Hulec (předseda), Z.Jindrová, A.Lošťáková, Z.Mikotová, J.Provazník