Mezinárodní asociace divadla pro děti a mládež

International Association of Theatre for Children and Young People Association

Association Internationale du Theatre pour l´Enfance et la Jeunesse

ASSITEJ

Divadelní studio D3 Karlovy Vary – KDO JE CHYTŘEJŠÍ

Text původně odkazuje k lehkonohé frašce, jejímž tématem je radostná hra partnerská, důvěra a láska. Realizace se v hereckých prostředcích a výkladu posunula do zatěžkaného realismu, pod kterým se hra a hravost zhroutily. Tím se stalo, že původně úsměvný obraz o životě se proměnil do falešného nepravděpodobného záznamu ze života. Tím se začaly otevírat otázky proč a nač a jak, které by se v žánru frašky vůbec neobjevily.
Tytéž prostředky znemožnily i šanci hrát příběhy jako jarmareční píseň, figurování na rynku, k čemuž odkazovaly texty písní a pomlázka na konci.
Téma hry, lásky, důvěry tedy není obloukem, na kterém jsou tři situace zavěšeny. Místo tématu jsou situace vedeny jen v duchu nápadu, kdy realistický styl a výklad vede k nepravým motivacím. Tím se otevírají další a další otázky, jak byl text přečten, a v důsledku jak vůbec číst žánrové struktury a jak je následně vykládat. Stačí!

Vladimír Zajíc