Mezinárodní asociace divadla pro děti a mládež

International Association of Theatre for Children and Young People Association

Association Internationale du Theatre pour l´Enfance et la Jeunesse

ASSITEJ

Zpráva o činnosti Českého střediska ASSITEJ v roce 2003

Výbor Českého střediska ASSITEJ pracoval ve složení: Luděk Horký, Markéta Hoskovcová, Vladimír Hulec /předseda/, Zuzana Jindrová, Anna Lošťáková, Zoja Mikotová, Saša Rychecký, Jan Strejcovský. Během roku se sešel k 6 společným schůzím.

Středisko pod jeho vedením průběžně pracovalo na zvýšení transparentnosti činnosti organizace, na mapování kvalitní práce v této oblasti a informování o ní, na vytvoření databáze kvalitních divadelních textů pro děti a mládež. Dokončilo v tuzemsku i v zahraničí velmi ceněný Adresář souborů, věnujících se divadlu pro děti a mládež a průběžně doplňovalo a aktualizovalo českou i anglickou mutaci webových stránek. Česká ASSITEJ dále informovalo členy střediska o konaných zahraničních přehlídkách, seminářích, konferencích a workshopech. Pokud o to byl požádán zahraničními partnery, výbor střediska doporučoval soubory, jednotlivá představení nebo odborníky k možné účasti na zahraničních akcích (festivalech, seminářích, workshopech). Zahraničním návštěvníkům střediska byly poskytnuty informace o souborech, inscenacích, festivalech dle jejich žádostí a zájmu a byly jim zajištěny vstupenky do divadel..

20. březen 2003 byl již potřetí celosvětově slaven jako Světový den divadla pro děti a mládež. České středisko ASSITEJ (hlavní organizátor oslav Světového dne divadla pro děti a mládež v České republice) vyzvalo všechna divadla ČR, nezávislé soubory, kulturní centra, domy, zařízení aj., aby v tento den uvedly představení určená pro dětské nebo mladé diváky (pokud taková ve svém repertoáru mají) a aby tak připomenutím významu kvalitní tvorby společně oslavily tento mezinárodní divadelní svátek. Celkově se oslavy Světového dne divadla pro děti a mládež zúčastnilo: 76 souborů z 23 měst s celkem 98 představeními.

Speciální akcí, pořádanou Divadelním ústavem/Českým střediskem ASSITEJ, Spolkem Tydlidum a Klubem Mlejn byla třídenní Přehlídka ke světovému dni divadla pro děti a mládež, která proběhla ve dnech 20.-22.3.2003 v Divadle v Celetné a v Klubu Mlejn. Program zahrnoval celkem 12 představení a byl komponován z vybraných reprezentantů profesionálních divadel, agenturních skupin, amatérských divadel pro děti a divadla pro děti hraného dětmi (Divadlo v Dlouhé, Divadlo Dagmar Karlovy Vary, Studio dell´arte České Budějovice, Divadlo VYSMÁTO Praha, Soubor HOP-HOP ZUŠ Ostrov nad Ohří, ZUŠ Chlumec nad Cidlinou, ZUŠ Uherské Hradiště, Emanuel Frynta a PĚT MYŠŮ z Ty-já-tru Praha, ToDivadlo Nový Jičín).

Středisko již popáté (v rámci mezinárodní výstavy Pražské quadriennale) zorganizovalo mezinárodní seminář Labyrint divadla pro děti a mládež s podtituly Divadlo ve výchově, Posun ve vnímání estetiky, krásna a Aktuální hrdina divadla pro děti. Seminář proběhl 288.6.2003 v Malém sále Divadelního ústavu za účasti 8 zahraničních hostů (včetně prezidenta ASSITEJ International dr. Wolfganga Schneidera). V jednací místnosti byla k této příležitosti instalována výstava dokumentující 3 dosavadní ročníky Přehlídky ke Světovému dni divadla pro děti a mládež a úspěšné inscenace Divadla v Dlouhé.

V průběhu PQ proběhla také pravidelná Valná hromada ASSITEJ (27.6.2003), kde byla přítomným přednesena zpráva o činnosti národního střediska, nastíněny plány do budoucna a zvoleno nové předsednictvo. Dosavadní výbor byl celý znovu zvolen, na své první společné schůzi pak ze svého středu zvolil nového předsedu. Opětovně se jím stal Vladimír Hulec.

V listopadu (24.11.2003) uspořádalo středisko ASSITEJ v Malém sále Divadelního ústavu prezentaci Mezinárodního centra divadel pro děti a mládež ve střední a jihovýchodní Evropě – Epicentrum, které by mělo být komunikativním médiem pro divadelníky všech žánrů, druhů a forem divadla pro děti a mládež.

K pracovním cestám do zahraničí byli vyslání 3 zástupci střediska ASSITEJ:
– Hana Franková z Divadla Dagmar se zúčastnila Biennale du Theatre Jeunes Publics v Lyonu,
– Mirek Oščatka z Divadla Polárka se zúčastnil Mezinárodního seminář režisérů divadla pro děti a mládež v Hannoveru,
– Vladimír Hulec se zúčastnil Festivalu Szene bunte wähne ve Vídni, jednání předsedů ASSITEJ zemí střední Evropy tamtéž a symposia Theatre Arts and the Educational System v Hornu.