Mezinárodní asociace divadla pro děti a mládež

International Association of Theatre for Children and Young People Association

Association Internationale du Theatre pour l´Enfance et la Jeunesse

ASSITEJ

Zpráva o činnosti Českého střediska ASSITEJ v roce 2004

Výbor Českého střediska ASSITEJ pracoval ve složení: Luděk Horký, Markéta Hoskovcová, Vladimír Hulec (předseda), Zuzana Jindrová, Anna Lošťáková, Zoja Mikotová, Saša Rychecký. Během roku se sešel k 6 společným schůzím.

Zahraničním návštěvníkům střediska byly poskytnuty informace o souborech, inscenacích, festivalech dle jejich žádostí a zájmu a byly jim zajištěny vstupenky do divadel. Členové střediska byli průběžně informováni o konaných zahraničních přehlídkách, seminářích, konferencích a workshopech. Středisko, pokud o to bylo požádáno zahraničními partnery, doporučovalo soubory, jednotlivá představení nebo odborníky k možné účasti na zahraničních akcích (festivalech, seminářích, workshopech).

Pod vedením výboru středisko průběžně pracovalo na mapování kvalitní práce v oblasti divadla pro děti a mládež a informování o ní, na vytvoření databáze kvalitních divadelních textů pro děti a mládež. Průběžně doplňovalo a aktualizovalo českou i anglickou mutaci webových stránek.

Dne 20.3.2004 se středisko se již počtvrté zúčastnilo oslav Světového dne divadla pro děti a mládež. Ten byl znovu po celém světě slaven a připomínán speciálními akcemi: festivaly, přehlídkami, slavnostmi, mimořádnými přestaveními, semináři, konferencemi, workshopy, aj. Česká republika rozhodně nezůstala pozadu. Na základě výzvy Českého střediska ASSITEJ se oslav Světového dne divadla pro děti a mládež 2004 v ČR zúčastnilo celkem 82 souborů, které v 19 městech ČR odehrály dohromady 109 představení. Speciálními akcemi na počest Světového dne divadla pro děti a mládež se k oslavě připojilo např. KZ Valašské Meziříčí (dětská výtvarná soutěž “Prosím, nakresli pohádku”), KC Zahrada Praha 4, CVČ Lužánky Brno, Vyšší odborná škola herecká Praha (zábavné odpoledne s pohádkami, soutěžemi a karnevalem), Městské divadlo Český Krumlov, Městské kulturní středisko Havířov spolu s Divadlem “Kruh”.

Divadelní ústav/České středisko ASSITEJ za spolupořadatelství Hlavního města Prahy, Sdružením pro tvořivou dramatiku a Klubem Mlejn uspořádal již 4. ročník Přehlídky ke Světovému dni divadla pro děti a mládež, která proběhla ve dnech 18.-21.3.2003 v Praze. V jeho rámci bylo odehráno 15 představení (Naivní divadlo Liberec, Divadlo Alfa Plzeň, Divadlo Bořivoj Praha, Střípek Plzeň, Divadlo Rokoko, Katedra Dramatická výchova DAMU, ZUŠ Na Střezině Hradec Králové, Divadlo Drak Hradec Králové, Divadlo Dagmar Karlovy Vary, Dětský divadelní soubor Koukej! LDO ZUŠ Klecany, pobočka Odolena Voda, Eva Ichová a Monika Moravčíková – DAMU Praha). Výbor střediska – u příležitosti Světového dne divadla pro děti a mládež – udělil již potřetí Cenu ASSITEJ. Její držitelkou se stala lektorka, dramaturgyně a herečka Iva PEŘINOVÁ – za soustavnou autorskou činnost v divadle pro děti, která potěší diváka jakéhokoli věku.

K pracovní cestě do zahraničí byly vyslány celkem 3 osoby
– Eva ICHOVÁ a Martin SEDLÁČEK z Katedry výchovné dramatiky DAMU do Warszawy – k účasti workshopu ASSITEJ o metodách vzdělávání
– Kateřina ČEJKOVÁ, redaktorka časopisu Loutkář a manažerka festivalu Přelet nad loutkářským hnízdem – do Německa (Kostnice) k účasti na konferenci ASSITEJ.