Mezinárodní asociace divadla pro děti a mládež

International Association of Theatre for Children and Young People Association

Association Internationale du Theatre pour l´Enfance et la Jeunesse

ASSITEJ

Cena ASSITEJ 2016 – Prof. Miloslav Klíma

Prof. Miloslav Klíma se jako dramaturg i jako autor zasloužil o prosazování moderního divadla pro děti a mládež. V 80. letech, kdy působil v Divadle DRAK v Hradci Králové, vzniklo především ve spolupráci s Josefem Kroftou  několik legendárních a i mezinárodně úspěšných projektů, které oslovily jak mladé, tak dospělé publikum a patřily k nejvýraznějším divadelním počinům své doby, např. Píseň života, Sen noci svatojánské, Prodaná nevěsta nebo Kalo Mitraš. Jako pedagog katedry alternativního a loutkového divadla DAMU, na níž působí od počátku 90. let, vychoval řadu tvůrčích osobností, které se věnují také tvorbě pro děti a mládež.

Cena byla Prof. Miloslavu Klímovi předána v průběhu 16. ročníku Přehlídky ke Světovému dni divadla pro děti a mládež.

Autory keramického artefaktu byly děti z MŠ Hroncova pod vedením paní Ludmily Vadlejchové.

 

 

 

 

 

Prof. Mgr. Miloslav Klíma

Životopis

22. 09. 1941      Svratka, okr. Žďár n. Sázavou

1947 – 1958      Obecná škola, Národní škola, Střední škola, 2. jedenáctiletá střední škola – maturita

1959 – 1063      Divadelní fakulta AMU Praha, obor dramaturgie

1963 – 1964      Divadlo Pohraniční stráže, Cheb, dramaturg

1964 – 1968      Základní vojenská služba

1968 – 1971      Herecký kabaretní klub „Na Forbíně“, Praha, dramaturg, šéf

1971 – 1980      Západočeské divadlo, Cheb, dramaturg

1980 – 1983      Divadlo Vítězného února, Hradec Králové, dramaturg

1983 – 1986      Divadlo DRAK, Hradec Králové, dramaturg

1986 – 1990      Kreslený, animovaný a loutkový film, Praha, dramaturg

1990 – 1991      Divadlo Na zábradlí, Praha, šéf činohry, dramaturg

1996 – 2002      Národní divadlo, Praha, dramaturg činohry

1991 – dosud     AMU, Praha, pedagog divadelní fakulty,

1991 – 1993      Děkan divadelní fakulty AMU

15. 2. 1991        habilitován docentem pro obor dramaturgie

1.12. 1993         jmenován profesorem pro obor dramaturgie

1. 2. 2005 –        jmenován prorektorem AMU pro studijní, vědecké

1. 3. 2013          a pedagogické záležitosti

1.10.2005 –dosud          Předseda Oborové rady doktorského studia na KALD DAMU

Předseda státní zkušební komise magisterských zkoušek na KALD
Člen UR AMU
Člen UR JAMU
Člen UR DF AMU
Člen UR DF JAMU
Člen pléna Rady vysokých škol
Předseda pracovní komise pro umělecké školy RVŠ
Člen Výboru Fondu rozvoje vysokých škol

Umělecká činnost:

Dramaturgie

(profilový výběr z celkového počtu cca 370 realizovaných titulů)

 • Desertéři z Volšan /E. A. Longen/, úprava a dramaturgie, Herecký kabaretní klub Na forbíně, 1970
 • Matka Kuráž /B. Brecht/, Západočeské divadlo v Chebu, 1973
 • Racek /A. P. Čechov/, Západočeské divadlo v Chebu, 1978
 • Popel a hvězdy /J. Bouček/, Západočeské divadlo v Chebu, 1979
 • Kavkazský křídový kruh /B. Brecht/, Naivní divadlo v Liberci, 1985
 • Hodina mezi psem a vlkem /D. Fischerová/, Realistické divadlo Z. Nejedlého v Praze, 1979
 • Maryša /A. a V. Mrštíkové/, Divadlo Vítězného února v Hradci Králové, 1981 a Národní divadlo v Praze, 1999
 • Dramaturgická koncepce a realizace inscenací ve Studiu Beseda v Hradci Králové, 1980 – 1983 (Na Candida, Lituji, že nejsem básník, Pastýřka putující k dubnu, Romeo a Julie, Škola staletími.)
 • Don Juan /J.B. Moliere/, Divadlo Vítězného února v Hradci Králové, 1982 a Divadlo na zábradlí v Praze, 1989
 • Sen noci svatojánské /W. Shakespeare – úprava/ Divadlo DRAK v Hradci Králové, 1984, ND Praha, 1997, Bábszínhász, Budapest, 2006
 • Píseň života /kol. divadla na podkladě hry J. Švarce Drak/ Divadlo DRAK v Hradci Králové, 1985
 • Prodaná nevěsta /K. Sabina, B. Smetana – úpava/ Divadlo DRAK v Hradci králové, 1986
 • Theatrum passionale /adaptace lidových her/Národní divadlo v Praze, 1998
 • Ruce Venušiny /k výročí J. Seiferta/ Národní divadlo v Praze, 2002
 • Ráj srdce labyrint světa /podle J. A.Komenského/ DAMU+PWST+VŠMU, 2006
 • Odysseia /MD Brno, 2006
 • Pták Ohnivák /Divadlo DRAK, 2007

Autorská díla

 • Běženci (dramatizace románu J. Kocourka/, Západočeské divadlo v Chebu, 1975
 • Spoluautor scénářů inscenací Studia Beseda v Hradci Králové, 1980 – 1983
 • Parosský mramor /R. Gabriadze, M. Krobot, M.Klíma/ Činoherní studiu v Ústí n. labem, 1980 a Divadlo Vítězného února v Hradci Králové, 1981
 • Kalo Mitraš, Divadlo DRAK v Hradci Králové, 1982
 • Píseň o statečném Vladislavovi a věrné Elišce /M. Klíma, scénář filmu/, Krátký film Praha, 1984
 • Vlčice /G. Ajtmatov, M.Klíma/ Divadlo Dagmar, Karlovy Vary, 1996
 • Odysseia /O. Veselý, P, Vrba, Zb. Srba, M.Klíma/ Městské divadlo Brno, 2006
 • Pták Ohnivák /J. krofta, M.Klíma/ Divadlo DRAK, 2007

Výběr z publikační činnosti:

 • Vzpomínky a glosy, Divadelní noviny, 1992 – 1993
 • Jan Grossman, 6 sborníků prací Jana Grossmana a prací o Janu Grossmanovi, Pražská scéna, 1996 – 2000, editor a spoluautor
 • Josef Krofta – inscenační dílo, Pražská scéna, 2003, editor a spoluautor
 • Umění a věda, časopis Vesmír, č. 1. roč. 2005
 • Divadlo a interakce, Pražská scéna, 2006, editor a spoluautor
 • Divadlo a interakce II, Pražská scéna, 2007, editor a spoluautor

Výběr zahraničních projektů:

 • Královna Dagmar /L. Kundera, M. Klíma/ Odense teatr, Dánsko a divadlo DRAK, Československo, 1987
 • Mor na ty vaše rody! /W. Shakespeare, úp. M. Klíma, J. Krofta/, The Japan fundation, Japonsko a divadlo DRAK, Česká republika, 2002
 • Sen noci svatojánské /W. Shakespeare, úp. M. Klíma/TL Wroclaw, Polsko, 2004, Bábzínház Budapest, Maďarsko, 2006
 • Kalo Mitraš /M. Klíma, Divadlo v Aradu, Rumunsko, režie: Ion Ucru, scénografie: Kateřina Stolcpartová, 2006