Mezinárodní asociace divadla pro děti a mládež

International Association of Theatre for Children and Young People Association

Association Internationale du Theatre pour l´Enfance et la Jeunesse

ASSITEJ

Prohlášení paní Orny Porat ke Světovému dni divadla pro děti a mládež 2010

SNY LIDSKÉ RODINY 

Věci, které utvářejí nás, náš charakter, jsou ty, které si nosíme ve své paměti – vynaložená úsilí a prožité události, ze kterých se staly vzpomínky.

Věci, které si pamatujeme, mají často původ v touze našich partnerů nezapomenout na ně. I události, v jejichž středu jsme byli my sami, se dostávají do naší paměti prostřednictvím paměti jiných.

Nashromáždili jsme je z paměti jiných, z příběhů, které nám vylíčili. U těch, kdo mají bohatou představivost, je dokonce pravděpodobné, že si budou pamatovat věci, které vůbec nezažili, ale které se silou této imaginativní paměti staly skutečnou a dobře zapamatovanou osobní zkušeností.

V divadle nacházíme všechny tyto naše vzpomínky znovu, ty skutečné i ty, které jsou výtvorem osobní a kolektivní paměti.

To je síla divadla – síla vyvolat povědomí, asociace, emoce, bloky paměti.

Divadlo je jednou z nejdůležitějších uměleckých forem v kulturním životě lidské společnosti, protože se zabývá všemi oblastmi lidského života.

V dětském divadle se mladí diváci setkávají nejen s důvěrně známou realitou, ale také s novou a dosud neznámou realitou. Absorbují osvěžující dojmy a objevují nové možnosti – formování nové životní zkušenosti.

Divadlo prohlubuje a obohacuje vnímavost dítěte prostřednictvím opětovného setkávání se s důvěrně známým, blízkým světem, který zná.

Divadlo rozšiřuje obzory dítěte tím, že mu pomáhá vznášet se na křídlech představivosti do neznámých, vzdálených, podivných a kouzelných světů.

Návštěva divadla vytváří v mladém publiku emocionální a intelektuální kolektivní paměť – stopy lingvistických, vizuálních a sociálních asociací.

V divadle prožívá dítě znovu nejen svoje vzpomínky a osobní sny, ale také vzpomínky a sny lidské rodiny, svých předků, svého národa, celého lidského pokolení!

Dětské divadlo v našem multikulturním světě má hrát zvláštní úlohu při pokládání společných kulturních základů, díky nimž k sobě budeme mít blíž. Prostřednictvím svých univerzálních hodnot může divadlo předávat poselství krásy a hodnot v lidských bytostech a prostřednictvím hereckého výkonu vyjadřovat tajemství radosti, dětství, touhy a naděje.

     Paní Orna Porat je jedním ze zakladatelů ASITEJ International a čestnou
prezidentkou ASSITEJ Israel.
Je zakladatelkou Divadla pro děti a mládež Orna Porat.
Orna Porat je laureátkou ceny Izraele za svou vlastní úspěšnou práci v divadle
i zásluhy o rozvoj dětského divadla v Izraeli.
Je čestnou členkou ASSITEJ International.