Mezinárodní asociace divadla pro děti a mládež

International Association of Theatre for Children and Young People Association

Association Internationale du Theatre pour l´Enfance et la Jeunesse

ASSITEJ

Světový den divadla pro děti a mládež 2002

Tisková zpráva

20. března 2002 se bude již podruhé po celém světě slavit Světový dne divadla pro děti a mládež – jako výraz podpory dětí a mládeže a uznání jejich práv na umělecké a kulturní obohacení, zejména prostřednictvím divadelní kultury. Jde o celosvětovou akci vyzdvihující významnou úlohu, kterou může divadlo sehrávat v životech svých diváků a tvůrců. Divadlo pro děti a mládež respektuje své mladé diváky a identifikuje jejich naděje, sny a obavy; rozvíjí a prohlubuje zkušenosti, inteligenci, emocionální stránku osobnosti a představivost; inspiruje jejich žebříček hodnot, pomáhá jim uvědomit si sociální vazby a podporuje jejich zdravé sebevědomí, toleranci, důvěru a schopnost vytvořit si vlastní názor. A co především, pomáhá mladým lidem nalézt své místo a hlas ve společnosti.

Světový den divadla pro děti a mládež je iniciativou Mezinárodní asociace divadla pro děti a mládež ASSITEJ International. Se svou sítí národních organizací spojující tisíce divadel a jednotlivců v téměř 70 zemích světa, podněcuje ASSITEJ tvůrce divadla pro děti a mládež k dosahování nejvyšší úrovně divadelní tvorby.

Autorem oficiálního provolání, jež by mělo v uvedený den zaznít z jevišť celého světa je světově proslulý britský režisér Peter Brook.

Světový den divadla pro děti a mládež bude 20.3.2002 po celém světě slaven a připomínám speciálními akcemi: festivaly, přehlídkami, slavnostmi, mimořádnými přestaveními, semináři, symposii, konferencemi, workshopy, udílením cen, čtením oficiálního provolání, články v tisku aj.

Organizátorem oslav v České republice je Divadelní ústav/České středisko ASSITEJ. Všechna divadla ČR, nezávislé soubory, kulturní centra, domy, zařízení aj. byly vyzvány, aby v tento den nasadily do svého programu představení určená pro dětské diváky /pokud taková ve svém repertoáru mají/ a aby tak připomenutím významu kvalitní tvorby pro dětského diváka společně oslavily tento mezinárodní divadelní svátek. V loňském roce se na podobnou výzvu k oslavě přihlásilo 53 souborů ze 14 měst ČR svými celkem 74 představeními.

Speciální akcí, organizovanou Divadelním ústavem/Českým střediskem ASSITEJ, jíž oslavy Světového dne divadla pro děti a mládež v ČR vyvrcholí, je čtyřdenní přehlídka představení pro děti a mládež, která za spolupořadatelství hlavního města Prahy a Divadelní fakulty Akademie múzických umění proběhne ve dnech 20.-23.3.2002 v Divadle v Celetné, v Divadle v Dlouhé, v divadle DISK, a v Klubu Mlejn. Program zahrnuje celkem 15 představení a je komponován z vybraných reprezentantů profesionálních divadel, agenturních skupin, amatérských divadel pro děti a divadla pro děti hraného dětmi. Mezi účinkujícími jsou: Divadlo v Dlouhé, Divadlo Polárka, Studio DAMU, DNO Hradec Králové, Buchty a loutky,Výchovná dramatika neslyšících JAMU, Hudradlo Zliv, Divadlo Bořivoj, Dětský dramatický soubor Ty-já-tr, Konzistence médi, Divadlo Neslyším.

Tisková konference ke Světovému dni divadla pro děti a mládež se uskuteční ve čtvrtek, 14.3.2001v 10,30 hod. v Malém sále Divadelního ústavu /Praha 1, Celetná 17/.

Slavnosti, festivaly a představení organizované pro děti a mládež a dětmi a mládeží vyvrcholí 20. března 2002 druhým ročníkem Světového dne divadla pro děti a mládež.
České středisko ASSITEJ K tomuto prvnímu svátku divadla pro děti a mládež se rozličnými aktivitami dosud připojilo přes 40 souborů a kulturních zařízení ČR.