Mezinárodní asociace divadla pro děti a mládež

International Association of Theatre for Children and Young People Association

Association Internationale du Theatre pour l´Enfance et la Jeunesse

ASSITEJ

VEZMĚTE DNES DĚTI DO DIVADLA!

Jak řekl Nelson Mandela: “Chápeme a podporujeme názor, že děti je třeba vést a zároveň jim přiznat nezpochybnitelné právo stát se tím, kým chtějí; a aby toho mohly dosáhnout, potřebují prostor pro snění a pro uskutečnění svých snů.” ASSITEJ věří, že divadlo představuje ideální prostor pro dětské sny a uskutečňování jejich snů.

Mandelovy názory na děti jsou klíčové pro pochopení toho, kým byl jako člověk a vůdce. Když se setkával s dětmi, projevila se hloubka a šíře jeho lidskosti naplno. Jeho smysl pro humor, hru a radost, jeho postoj k dětem plný respektu, se kterým vyslechl jejich názory, jeho neochvějná víra ve význam vzdělání jako našeho nejsilnějšího nástroje, jeho snaha vždy si najít pro děti čas i v přítomnosti vedoucích světových osobností a jeho závazek pomoci dětem prostřednictvím jeho charitativních organizací patří mezi nejdůležitější charakteristiky jeho odkazu.

Zdalipak jako divadelní tvůrci vytvářející “prostor pro snění” přistupujeme k našim divákům se stejnou dávkou pokory, respektu, hravosti a víry v jejich schopnosti a smysl pro humor, jak to dokázal Nelson Mandela? A v obecnější rovině: dokážeme zajistit, abychom dětem – VŠEM dětem bez ohledu na sociální vrstvu, rasu a jazyk nebo jiný faktor – poskytli dostatek kvalitního prostoru pro jejich sny?

V roce 2014 si připomínáme pětadvacáté výročí Úmluvy o právech dítěte. Je to nejkomplexnější prohlášení dětských práv, jaké kdy bylo zformulováno, a také nejšíře přijatá smlouva o lidských právech v historii. A přesto, ačkoli většina zemí úmluvu podepsala, kolik států ji skutečně bere vážně? Kolik z nich bere do důsledku Článek 31 – právo dítěte “na odpočinek a volný čas, na účast ve hře a oddechové činnosti odpovídající jeho věku, jakož i na svobodnou účast v kulturním životě a umělecké činnosti”? Kolik z nich skutečně investuje do realizace těchto deklarovaných práv?

Nejde ovšem jen o odpovědnost jednotlivých států. Je to i v našich silách. Dne 20. března, na Mezinárodní den divadla pro děti a mládež, vyzývá ASSITEJ k účasti na akci “Vemte dnes děti do divadla!” To VY můžete hodně změnit v přístupu k dětem a mladým lidem, se kterými jste v kontaktu. Dejte jim prostor pro snění, vezměte je do divadla nebo přiveďte divadlo za nimi, ale hlavně toto magické setkání uskutečněte!

Jak řekl Mandela: “Historie bude posuzovat naše skutky podle toho, zda dokážeme měnit každodenní život dětí k lepšímu.”

Yvette HARDIE, President of ASSITEJ International