Mezinárodní asociace divadla pro děti a mládež

International Association of Theatre for Children and Young People Association

Association Internationale du Theatre pour l´Enfance et la Jeunesse

ASSITEJ

Zpráva ze Světového dne divadla pro děti a mládež 2004

20. březen byl letos již počtvrté Světovým dnem divadla pro děti a mládež. ASSITEJ jím znovu připomnělo právo dětí a mládeže na volný čas, na umělecké a kulturní obohacení – zejména prostřednictvím divadla.

Světový den divadla pro děti a mládež je iniciativou Mezinárodní asociace divadla pro děti a mládež ASSITEJ International. Se svou sítí národních organizací spojující tisíce divadel a jednotlivců v 76 zemích světa, podněcuje ASSITEJ tvůrce divadla pro děti a mládež k úsilí o co nejvyšší uměleckou kvalitu tvorby.

Autorem oficiálního provolání k letošnímu Světovému dni divadla pro děti a mládež byl známý brazilský divadelník Augusto Boal.

Zamyšlení nad postavením divadla pro děti a mládež v kulturní politice států a nad rozvíjením estetické výchovy prostřednictvím divadla poslal dr. Wolfgang Schneider, prezident ASSITEJ Int.

Světový den divadla pro děti a mládež byl znovu po celém světě slaven a připomínán speciálními akcemi: festivaly, přehlídkami, slavnostmi, mimořádnými přestaveními, semináři, konferencemi, workshopy, aj. Česká republika rozhodně nezůstala pozadu. Na základě výzvy Divadelního ústavu/Českého střediska ASSITEJ se oslav Světového dne divadla pro děti a mládež 2004 v ČR zúčastnilo celkem 82 souborů, které v 19 městech ČR odehrály dohromady 109 představení (viz seznam). Speciálními akcemi na počest Světového dne divadla pro děti a mládež se k oslavě připojilo např. KZ Valašské Meziříčí (dětská výtvarná soutěž “Prosím, nakresli pohádku”), KC Zahrada Praha 4, CVČ Lužánky Brno, Vyšší odborná škola herecká Praha (zábavné odpoledne s pohádkami, soutěžemi a karnevalem), Městské divadlo Český Krumlov, Městské kulturní středisko Havířov spolu s Divadlem “Kruh”.

Divadelní ústav/České středisko ASSITEJ za spolupořadatelství Hlavního města Prahy, Sdružením pro tvořivou dramatiku a Klubem Mlejn uspořádal již 4. ročník Přehlídky ke Světovému dni divadla pro děti a mládež, která proběhla ve dnech 18.-21.3.2003 v Praze (program).

Dárky pro dětské návštěvníky přehlídky laskavě poskytla společnost Tesco Stores ČR a.s..